Le Pavloskero Ľil Le
KOLOŠANENGE
1
O pozdravos
Me o Pavol, le Devleskera voľatar o apoštolos le Ježišoskero Kristoskero, the o phral o Timoteus,
pisinas le sentnenge the le pačivale phralenge andro Ježiš Kristus, save hine andro foros Kolossi: O lačhipen (milosť) the o smirom tumenge le Devlestar, amare Dadestar.
Le Pavloskero mangipen the paľikeriben
Sar pes modľinas, furt paľikeras vaš tumenge le Devleske, savo hino Dad amare Rajeskero le Ježišoskero Kristoskero.
Šunďam pal tumaro pačaben andro Ježiš Kristus the pal o kamiben, so tumen hin ke savore sentne,
bo džanen o užaripen (naďej), so hin odthodo prekal tumende andro ňebos. Šunďan pal oda mek sigeder andre oda lav, so hin čačipen, andro evaňjelium,
so avľa ke tumende. Pal calo svetos oda evaňjelium anel ovocje a rozbarol avke sar the maškar tumende, ole dživesestar, kanastar šunďan a prindžarďan le Devleskero lačhipen (milosť) avke, sar oda čačes hin.
Avke sar oda sikľiľan le Epafrasistar, saves amen kamas, savo služinel jekhetane amenca a hino pačivalo služobňikos le Kristoskero prekal tumende.
Ov amenge vakerelas the pal tumaro kamiben andro Duchos.
Ko hin o Kristus a so kerel
Vašoda the amen ole dživesestar, sar oda šunďam, pes na preačhas vaš tumenge te modľinel. Mangas le Devles, hoj tumen te pherarel le prindžaripnaha pal peskeri voľa, hoj te el tumen savoro goďaveripen the savori duchovno goďi.
10 Mangas, hoj te phiren avke, sar tumendar oda o Raj kamel, a hoj leske te aven andre savoreste pre dzeka, a te anen o ovocje andre savore lačhe veci, so kerena, a hoj furt buter the buter te prindžaren le Devles.
11 A mek mangas, hoj tumen te del savori zor peskera slavakera zoratar, hoj te birinen te zľidžal a te ľikerel avri, a hoj le radišagoha
12 te paľikeren le Dadeske, bo kerďa, hoj amen šaj chudas o kotor olestar, so pes pririchtinel prekal o sentne andro kraľišagos le svetloskero.
13 Ov amen cirdňa avri andral e zor le kaľipnaskeri a prethoďa andro kraľišagos le Čhaskero, saves Ov kamel,
14 savo amen cinďa avri, hoj te en amare bini odmukle.
15 O Kristus hino obrazis le Devleskero, saves našťi te dikhel. Ov hino ešebno čhavo, savo hino upral savoreste the anglal savoreste, so hin stvorimen.
16 Bo prekal o Kristus hin stvorimen savoro, so hin andro ňebos a so hin pre phuv – oda, so dičhol a oda so na dičhol, či o troni, vaj o raja, či o kraľa, vaj o autoriti. Sa hin stvorimen lestar a prekal leste.
17 O Ježiš hin anglal savoreste a savore veci andre leste pes ľikeren jekhetane.
18 Ov hino o šero le ťeloske, la khangerake, o ešebno, savo ušťiľa andral o meriben, hoj te avel andre savoreste ešebno.
19 Bo le Devleske sas pre dzeka, hoj te dživel savoreha andre peskero Čhavo
20 a prekal leste te lačhuvel savoreha, so hin pro ňebos the pre phuv, sar lenge anďa o smirom prekal leskero rat, so čuľiľa avri pro kerestos.
21 Tumen sanas varekana cudze a dur le Devlestar a sanas ňeprijaťeľa le Devleskere ole nalačhe vecenca, so kerenas the gondoľinenas.
22 No akana tumenca pale lačhiľa, sar leskero Čhavo muľa andro manušeskero ťelos vašoda, hoj tumen te ačhavel anglal peste sentnen, žužen the bi o binos.
23 Oda ča akor, te ľikerena avri, te ačhena zoraha andro pačaben a te tumen na visarena het le užaripnastar (naďejatar), pal soste šunďan andro evaňjelium, so pes vakerel savorenge tel o ňebos. Me, o Pavol, ačhiľom služobňikos ole evaňjelioske.
Le Pavloskeri služba prekal e khangeri
24 Akana radisaľuvav, hoj šaj cerpinav vaš tumenge a šaj ľidžav the me pre miro ťelos vareso olestar, so o Kristus cerpinďa vaš leskero ťelos, so hin e khangeri.
25 Me ačhiľom o služobňikos la khangerakero, avke sar oda o Del kamelas. A diňa man andre kadi buči prekal tumaro lačho, hoj te vakerav calo lav le Devleskero,
26 o garuďipen, so sas but berša garudo angle savore manuša, ale akana sas sikado leskere sentnenge.
27 Lenge o Del kamľa te del te džanel, savo hin barvalo the slavno oda garuďipen, so les hin prekal o Nažidi. Oda garuďipen hin o Kristus andre tumende – prekal leste chudena kotor le Devleskera slavatar.
28 Pal leste vakeras avri a cale goďaveripnaha dojekheske dovakeras a sikavas vašoda, hoj les te ačhavas anglo Del dokonales andro Kristus.
29 Vašoda man marav a kerav sa leskera zoraha, so zorales kerel andre ma.