Hibrus
Det Leda Blanga Det Olbalawei En Det Nyubalawei
Wal sambodi bin raidimdan dijan leda langa ola Kristjan pipul. Wi nomo sabi hubin raidimdan dijan leda. Bat wi sabi imbin jandim dijan leda langa sambala Kristjan pipul hubin abum brabli adtaim en deibin jinggabat blanga tenawei brom det nyubalawei en gobek langa det olbalawei. En imbin gibit woning langa olabat, en imbin dalim olabat nomo blanga goweigowei brom Jisas, dumaji Jisas na bin meigim dijan wel, en nomeda im brabli haibala, bat stil imbin kaman en dai blanga wi, en wen imbin weistim im blad deya langa det kros, imbin opinimap det nyubalawei langa God, en det olbalawei bin binij na. Wal wi kaan gobek en bulurrumbat det olbalawei, dumaji Jisas na det brabli haibala serramonimen blanga wi, en wi garra bilib langa im en bulurrum im. Lagijat na dijan leda im tok langa ola Kristjan pipul.
1
God bin tok thru im san
Orait, God bin oldei tok langa wi grengrenfatha olabat. Lodataim imbin tok langa olabat, en imbin yusum olkainwei blanga gibit im wed thru ol detlot speshalwan mesinja blanga im. Bat tudei im tok langa wi thru det san blanga im. Garram im na God bin meigim ebrijing, en imbin pikimat im blanga jidan Bos blanga ebrijing. Langa im na wi gin luk det brabli shainiwan lait blanga God, en det insaid filing blanga im seim laik God, en im na meigim dijan kantri kipgon, dumaji im wed garram pawa detmatj, en im na bin weistim im blad blanga meigim wi fri brom ola nogudbala ting weya wibin dumbat. Afta imbin gowei langa hebin, en deya na imbin jidan raidensaid langa God det Brabli Haibala Bos.
Jisas im Haibala langa ola einjul
Wal God im brabli haibala, en imbin meigim im san haibala langa ola einjul, en imbin gibit im haibala neim du, en det neim im haibala langa ola neim blanga ola einjul. Wi sabi tharran, dumaji God nomo bin tok langa eni einjul lagijat, “Yu na main San, en tudei na ai garra jidan Dedi blanga yu.” En im nomo bin tok blanga eni einjul lagijat, “Ai garra jidan Dedi blanga im, en im garra jidan main San.” 2 Sem 7:14; 1 Kran 17:13; Saam 2:7
En wi sabi det San blanga God im haibala langa ola einjul, dumaji wen God bin redi blanga jandim im langa dijan graun, imbin tok, “Ol main einjul olabat garra weship im.” Dyud 32:43 En imbin tok, “Ai garra meigim ol main einjul olabat jidan wekinmen, en dei garra jidan jis laiga win en faiya.” Saam 104:4
Bat langa im San, God bin tok, “God, yu garra jidan Bos olagijawan, en yu garra jidan Bos langa yu pipul olabat gudbalawei, dumaji yu laigim ola gudbala ting, en yu nomo laigim ola nogudwan ting. Blanga tharran na aibin pikimat yu, en aibin meigim yu jidan haibala langa ola fren blanga yu, en aibin meigim yu brabli gudbinji.” Saam 45:6,7 10 Imbin kipgon tok, “Bos, longtaim yu na bin meigim ola graun, en garram yu ronwan bingga yubin meigim ola skai. 11 Wal bambai ola graun en ola skai garra binij. Bat yu garra jidan olagijawan. Det graun en skai garra go nogud jis laik ola olwan klos, 12 en yu garra tjakidawei det graun en skai jis laik sambodi tjakidawei ola olwan klos. Yu garra tjeinjim dubala jis laik sambodi tjeinjim im klos. Bat yu kaan neba tjeinj, en yu kaan neba binij du.” Lagijat na God bin tok langa im san. Saam 102:25-27
13 En langa im san, God bin tok, “Yu jidan langa main raidensaid raidap ai garra bidim ola enami blanga yu en meigim olabat jidan lobala langa yu.” Saam 110:1 14 Bat God nomo bin tok lagijat langa eni einjul, dumaji ola einjul olabat wekinmen blanga im. Olabat gudbala spirit, en im oldei jandim olabat blanga album detlot pipul weya imbin pikimat blanga seibum olabat.

1:5 2 Sem 7:14; 1 Kran 17:13; Saam 2:7

1:6 Dyud 32:43

1:7 Saam 104:4

1:9 Saam 45:6,7

1:12 Saam 102:25-27

1:13 Saam 110:1