2
Det king weya YAWEI bin pikimat
Wotfo ola pipul brom najalot kantri toktok gija blanga gibit bekboun langa det nyuwan king?
Wotfo dei meigimbat plen blanga bidim im?
Dei kaan win.
Detlot king en boswan blanga olabat meigim miselp redi blanga fait.
Olabat tok gija blanga olabat plen blanga fait langa YAWEI en det king weya imbin pikimat. Eks 4:25,26
Dei tok gija, “Det dubala bos bin teikoba langa wi.
Im jis laik dubala bin taiyimap wi garram roup.
Wal wi garra fait en win langa dubala.
Wi garra meigim miselp fri.”
 
Wal YAWEI im jidan bos en im lukdan brom hebin langa olabat.
Im laf langa olabat.
Im sabi wanim olabat toktok, en im mokimbat olabat.
Im gitwail nomo lilbit langa detlot pipul.
Wen im tok langa olabat strongbalawei dei bradin brabliwei.
Im dalim olabat, “Mi na, bin pikimat main king blanga ol yumob pipul.
Aibin meigim im bos ontop langa det hil gulum Saiyan.
Im jidan bos ontop langa main seikridwan hil.”
 
Det king tok, “Dijan na det wed weya YAWEI bin dalim mi.
‘Yu na main san,
en tudei na mi jidan dedi blanga yu. Eks 13:33; Hib 1:5; 5:5
If yu askim mi blanga enijing,
wal ai garra gibit yu ola kantri ebriweya,
en ola pipul garra jidan yu pipul olabat.
Yu garra jidan adbala bos blanga ol yu enami olabat.
Yu garra beldim olabat garram det aiyanwan wadi.
Yu garra tjakamdan olabat en breikimap olabat jis laik wen sambodi tjakamdan botul en im bitsap.’ ” Reb 2:26,27; 12:5; 19:15
 
10 Irrim na ol yumob boswan langa dijan wel.
Yumob garra jinggabat ol dislot wed en sabi olabat brabliwei.
11 Yumob garra shoum rispek en teiknodis langa YAWEI.
Yumob garra bradin langa im,
en jidan brabli gudbinjiwei garram im.
12 Yumob meigim miselp lobala langa im en weship langa im.
If yumob nomo dum lagijat,
im garra gitwail detmatj en yumob garra ol binij,
dumaji im gin gitwail kwikbala.
Bat detlot pipul hu trastim im blanga lukaftumbat olabat,
wal dei garra gudbinji.

2:2 Eks 4:25,26

2:7 Eks 13:33; Hib 1:5; 5:5

2:9 Reb 2:26,27; 12:5; 19:15