4
Pita e Zone pa Kenudi rina Koimata pa Sanihiderini
Meke sipu korapa vivinei koari na tinoni sari Pita e Zone, si mae koari kara sari na ṉati hiama, meke sa koimata tadi na tie kopu pa Zelepade, meke sari na Sadusi d. Lopu hite qetu nia rini sapu gua tarae nia ri kara, sapu toa pule pa minate se Zisu, meke saripu mate ba kaqu toa pule tugo, sapu gua. Ke tuqe vagi rini sari Pita e Zone, ba sina ele tata boṉi sa popoa, ke la voi vekoi mo rini pa vetu varipusi, pude aqa nia sa rane vugo, gua. Ba soku arini pu avosia sa tinarae te Pita si va hinokara. Ke sa ninaedi ri pu va hinokara si kamoa padana ka lima tina tie kamahire.
Meke pa koivugona, si varigara pa Zerusalema sari na koimata meke na palabatu tadi na tie Ziu, meke sari na tie va tumatumae koasa Tinarae te Mosese. Somana tugo se Anasi sa ṉati hiama kenukenue, meke ari Kaeapasi, e Zone, e Alekezada, meke ari kaiqa pule pa tatamana tanisa ṉati hiama kenukenue. Meke turaṉa la va turui rini pa kenudi rina koimata hire sari Pita e Zone, meke nanasi rini, “Na ṉiniraṉira savana, meke pa pozana esei si tavete ni gamu kara saripu gua evaṉi gamu kara?” gua si arini.
Meke ta siṉie nia e Pita sa ṉiniraṉira tanisa Maqomaqo Hope, meke olaṉa la i sa sarini, “Gamu kasa na koimata, na palabatu tadi na tinoni! Be sa tinavete leana sapu gua ta evaṉa koasa tie mate nenena hie, meke ta salaṉa si gunia gamu pa mia ninanasa, 10 si mi tumae nia si hie, gamu meke ari doduru tie Izireli: Sa tie hie pu turu pa kenumia gamu, si ta salaṉa pa korapa ṉiniraṉira koasa pozana e Zisu Karisito pa Nazareti, Asa sapu ele va matea gamu pa korosi, ba sapu ele va turu pulea Tamasa pa minate. 11 Se Zisu tugo hie sapu tozia sa Kinubekubere Hope sapu zama guahe:
‘Sa patu sapu kilua rina tie kuri vetu,
si asa tugo si arilaena hola koari doduru patu,’ gua.* Sam 118:2
12 Sa hinarupu si lopu koa pule pa keke tie, ura loke pozapoza pule, sapu ta poni nia na tie pa kauruna sa maṉauru, si boka ta harupu nia gita,” gua se Pita.
13 Sipu dogoria ri kasa koimata tadi na tie Ziu sa minataqara tadi Pita e Zone, meke gilania rini sapu na tie pa vasileana mo, meke lopu tie sikuludi sari kara, si magasa hola si arini. Meke doṉo gilania rini sapu na tie sapu lululidi koe Zisu sari kara. 14 Ba loketoṉa si boka zama nia rini, sina dogoro sotia dia mo sa tie sapu ta salaṉa, turu somanae nana koari Pita e Zone. 15 Ke va vura paki rini sari kara, meke vari vivinei teledia si arini. 16 Vari nananasi sarini, “Na sa kote tavete ni gita sari tie hire? Sina lopu boka tomea gita sa tinavete variva magasana sapu evaṉia ri kara, sina doduru tie pa Zerusalema si ele gilana betoa. 17 Ba mada va balau i mo, pude madi lopu zama pule hokahokara nia sa pozana e Zisu koari na tinoni, pude lopu kaqu ta tozi urahae la pa doduru vasina sa ginugua hie,” gua si arini.
18 Beto si tioko va nuquru pulei rini sari kara, meke tozi ni rini pude lopu zama nia ba be va tumatumae hokara pa korapa pozana Zisu. 19 Ba olaṉa la sari Pita e Zone, “Ego, mi pitu ia telemia be toṉoto sia pa kenuna sa Tamasa pude va tabe gamu si gamu babe pude va tabe ia sa Tamasa. 20 Ura gami kara si lopu boka beto tozi helahelae ni, gua saripu ele dogori, na avosi gami,” gua sari kara. 21 Beto asa si va nabu valeana pulea ri kasa koimata sa dia vina balau koari kara, meke tiqe va vura taloa i rini. Lopu boka vizatia rini gua pude va kilasi sari kara, sina sari doduru tie si vahesia ri sa Tamasa koasa tinavete variva magasana pu ta evaṉa. 22 Ura sa tie pu ta salaṉa si ele hola made ṉavulu puta vuahenina.
Sa Vinaravara Tadi Kasa Tie Raṉeraṉe
23 Sipu vata rupahi tugo rini, si topue la mo sari Pita e Zone, meke la tozi ri kara koari kasa tie pu va hinokaria se Zisu, gua saripu zama ni rina ṉati hiama, na koimata. 24 Totoso avosia tugo ri kasa tie te Karisito sapu gua tozia ri Pita e Zone, si koa keke pa vinaravara, meke zama guahe si arini: “Baṉara sapu tavetena sa Maṉauru, sa pepeso, meke sa kolo lamana, meke sari doduru likakalae pu koa koa rini.* Ekd 20:11; Nehe 9:6; Sam 146:6 25 Ura guahe si zama nia Goi koasa Maqomaqo Hope, sapu tozia sa Mua nabulu Devita sa tamamami:
‘Na vegua ke hiva veko pania rina butubutu huporodi sa binaṉara te Zihova?
Meke vegua ke balabala vekoa rini si pude luara pania sa Nana tinolitolie?* Sam 2:1-2
26 Sari na baṉara pa popoa pepeso si ele varigara,
meke va namanama pude varipera la koasa Tamasa meke sa Nana Karisito sapu vizatia Sa,’ gua.
27 Meke ele tava gorevura si hie sipu varigara sari Herodi e Ponitiasi Paelati tani, pa popoa Zerusalema. Meke somana tugo sari na butubutu Zenitailo, meke sari na tie Izireli, meke raza la ia rini se Zisu sa Mua nabulu hopena, pu ele vizatia Goi pude sa Karisito.* Lk 23:1,7-11; Mt 27:1-2; Mk 15:1; Zn 18:28-29 28 Tavete va gorevura i rini gua saripu ele vizata veko kenui Goi, pude taveti rini koe Zisu. 29 Gua asa ke, Baṉara, Mu doṉo gilania sapu va matamatagutu gami rini; mamu va mataqara gami si gami na Mua nabulu, pude zama ni sari Mua inavoso. 30 Mu vata dogoro nia sa Mua ṉiniraṉira pude salaṉi saripu moho, mamu vata evaṉi sari na tinavete variva magasadi pa korapa pozana e Zisu sa Mua nabulu hopena,” gua si arini.
31 Meke sipu beto tugo varavara rini, si niu mo sa lose vasina varigara rini, meke ta siṉie nia rini sa ṉiniraṉira tanisa Maqomaqo Hope, ke podalae la tarae va mataqara nia rini sa Inavoso Leana te Tamasa.
Tinoa Keke Tadi na Tie te Karisito
32 Sari na tie te Karisito si koa keke pa hiniva, meke keke pa dia binalabala. Loke tie si puhi nia si keketoṉa, ba varitago ni mo rini sari na dia likakalae.* TTA 2:43-47 33 Meke pa korapa ṉiniraṉira lavata si tarae nia rina apositolo sa tinuru pule te Zisu Karisito pa minate, meke sa minana nomana te Tamasa si koa koa rini. 34 Loke tie koa rini si ehaka nia ke toṉa. Sarini pu ari dia pepeso, babe na vetu, si holuholu ni rini, 35 meke vala ni rini koari na apositolo sari na poatadi, meke tava hia sari na poata koari hopeke tie pu loke dia.
36 Ke gua tugo asa si tavetia e Zosepa. Keke tie pa butubutu Livae d si asa pu ta podona pa Nusa Saeparasi. Hoke poza nia Banabasi rina apositolo si asa, (sa ginuana sa pozana si na tie pu sovutu va ṉiṉirai sari na tie). 37 Holuholu nia sa si keke nana vasi pepeso, meke paleke la luaria sa sari poatana koari na apositolo.

*4:11 Sam 118:2

*4:24 Ekd 20:11; Nehe 9:6; Sam 146:6

*4:25 Sam 2:1-2

*4:27 Lk 23:1,7-11; Mt 27:1-2; Mk 15:1; Zn 18:28-29

*4:32 TTA 2:43-47