2
Pa Minate meke Kamoa pa Tinoa
Visoroi hire si mate sari maqomaqo mia, sina lopu va tabea gamu sa Tamasa, meke koa pa sinea si gamu.* Kol 2:13 Pa totoso sana si luli gamu sari na hahanana kaleadi tana kasia popoa, meke va tabea gamu sa baṉaradi* Sa baṉara hie si e Setani. Mi doṉo la pa Mk 3:22 meke Zn 12:31. rina ṉiniraṉira maqomaqo kaleadi pa galegalearane. Sa maqomaqo kaleana hie si korapa lalae ni sa sari na tie pu lopu va tabea sa Tamasa. Hinokara sapu gita doduru visoroihe si kekeṉoṉo gua tugo arini pu luli sari na hiniva kaleadi tana sinea pa tini. Taveti mo gita gua sapu goto, meke sapu hiva ni rina tinida na nada binalabala soti. Koari na nada hahanana gua hire, si lopu votikaeda koari doduru tie pule si gita, ke bakala valeana sapu kaqu tava kilasa si gita koasa binugoro te Tamasa.
Ba sa Nana tataru lavata, meke sa Nana tataru variva taleosae koa gita si marilaena hola. Ke sipu mate tu sari na maqomaqoda totoso lopu va tabea gita sa Tamasa, si va toa gita Sa koe Karisito. Ke pa tataru variharupi mo te Tamasa si ta harupu si gita. Koasa nada tinoa keke koe Zisu Karisito, si va toa turaṉaeni gita Tamasa koe Zisu si gita, meke ele va habotu turaṉaeni gita Sa koe Karisito pa Maṉauru. Tavetia Sa si guahe, pude ni vata gilana nia vugo repere koari doduru sinage sa Nana tataru variharupi sapu lopu ta ṉana kamona; asa sa tataru sapu va dogoroni gita Sa koe Zisu Karisito. Ura koasa tataru variharupi mo te Tamasa, si ta harupu si gamu pa korapa rinaṉeraṉe, meke sa tinaharupu si lopu mia tinavete telemia, ba na vinariponi mo te Tamasa. Ke loke tie si boka vahesi pule nia, sina lopu mae gua pa mia tinavete soti si asa. 10 Ele harupu gita Tamasa si gita, pude pa nada tinoa keke koe Zisu Karisito si mada koa varitokae, koari doduru tinavete leadi pu ele va nama veko ponini gita Sa.
Kinoa Keke Koe Karisito
11 Gamu na tie Zenitailo d, sapu ta pozae “Na tie lopu ta magu mia d” koari na tie Ziu d, pu poza puleni na tie ta magudi d sapu gua ta tavete pa tinidia; mamu balabala pulea gua sapu ta evaṉa koa gamu pukerane. 12 Pa totoso sana si lopu hite gilania gamu sapu esei se Karisito. Ura lopu na tie ta vizata mia koe Tamasa si gamu, ba na votiki tie tu si gamu. Lopu somana nia gamu sa vinariva egoi sapu ṉatina mae gua koasa vina tatara te Tamasa koari Nana tie. Meke pa mia kinokoa si lopu hite rovea gamu sapu kote vagia gamu si keketoṉa leana, sapu kote ta evaṉa koa gamu, sina lopu gilania gamu sa Tamasa hinokara. 13 Ba koasa mia tinoa keke koe Zisu Karisito kamahire, si ele tava tata mae koe Tamasa si gamu, koasa eharana Karisito. 14 Ura e Karisito mo sa nada binule, sapu vata evaṉae ni keke tieda mo si gita, sapu gami na tie Ziu meke gamu na tie Zenitailo. Huaria Sa pa tinina soti sa goba tanisa vinari kanai sapu vari paqahani gita. 15 Meke pa Nana minate si va betoa Sa sa Tinarae te Mosese, meke sari na tinarae sapu gua kaqu taveti, babe lopu taveti. Tavetia Sa sapu guahe, pude va keke i sari karua puku tie koa Sa, pude koa bule.* Kol 2:14 16 Koasa minate mo te Karisito pa korosi, si tava beto sa vinari kanai pa vari korapada gita, gami na tie Ziu, meke gamu na tie Zenitailo. Ke koasa Nana minate si va keke gita Sa pa nada rinaṉeraṉe koa Sa, pude koa keke tinida mo, meke turaṉa pule maeni gita koe Tamasa.* Kol 1:20 17 Ke mae tarae nia Karisito sa inavosona sa binule koari doduru tie, koa gamu na tie Zenitailo, pu lopu tata koe Tamasa, meke koa gami na tie Ziu, pu tata koa Sa.* Ais 57:19 18 Meke pa korapana mo e Karisito, si vahesia gita sa Tamasa sa Tamada pa keke Maqomaqo.
19 Ke gua asa, si lopu na tie karovo mia babe votikaemia si gamu na tie Zenitailo kamahire; ba gamu meke gami na tie te Tamasa si keke butubutu mo, meke koa pa Nana tatamana raṉeraṉe si gita. 20 Meke kekeṉoṉo na vetu sapu kuria sa Tamasa si gita. Karisito si guana patu arilaena hola sapu veko kenua Tamasa. Sari na apositolo na poropita si kekeṉoṉo gua rina patu pu tava hake la, meke gamu si gua tugo rina patu pu ta vari hakei tomo la. 21 Karisito si vari sotoni gamu na varigarani gamu koasa ekelesia, kekeṉoṉo gua rina patu pu ta vari hakei meke tava hokoto sa vetu pude ta evaṉae guana Zelepade hopena tanisa Baṉara. 22 Gua asa, ke koe Karisito si ta varigarae la si gamu koari na tie Ziu, pude na vasina pu koa sa Maqomaqona Tamasa.

*2:1 Kol 2:13

*2:2 Sa baṉara hie si e Setani. Mi doṉo la pa Mk 3:22 meke Zn 12:31.

*2:15 Kol 2:14

*2:16 Kol 1:20

*2:17 Ais 57:19