^
EFESAS
Nəwɨrən itəm Uhgɨn təmos-ipən e Kristo
Nənwiwiən ne nəfakən rəha Pol
Nəmegəhən wi e Kristo
Ilat kəmotuwa kitiəh e Kristo
Pol təmən-iarəp nalpəkauən anion rəha Uhgɨn
Nəfakən rəha Pol
Kitat kitiəh e Kristo
Nolən wi rəha iəfak mɨn
Nəmegəhən e nəhag-əhagən
Nolən rəha netəm kəmotol marɨt
Nolən rəha nɨsualkələh ne tata ne mama
Nolən rəha slef mɨn ne rəhalat etəm-iasol mɨn
Nuwɨnən e natɨmnat rəha Uhgɨn o nəluagɨnən
Namnun nəghatən rəha Pol