^
Taetus
Ini Peba Mórragan Tapaku Bóktan
Sos Alngomól Byarrmarr Pam Azeb
Mibü Ngyaben Ia Yarile Yesun Amkoman Angun Pamkolpampükü
Mibü Ngyaben Ia Yarile Ngibürr Pamkolpampükü
Dómdóm Alakón Bóktan