^
Zaji
E 'ka "le Zozizan 'e 'ci -fɔɔ "dɩ!
Seezan 'lee fɛzan -le 'wɩ
'Wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ -taala 'kɔ!
'Ka "trɔɛn "tɔ Bali wei lɛ, -e 'ka 'ta wʋla "da!
Te 'ka min bʋ "va dɩ!
Yi -tɛradɩ Bali da 'lee min drɛ wɩ
Min nrɛn 'le 'wɩ
Laji 'wɩ 'tɔdɩ
'Ka Satan 'tʋɩ -e 'ka -sɔɔnla Bali -sru!
Te 'ka min 'tɔ 'tɛ dɩ!
Fɛnɔn, te 'ka 'fli 'sia -dan dɩ!
Fɛnɔn, 'ka drɛ "yi, "tɔgɔ 'wɩ 'e bɔ 'ka man!
'Ka -pɔan 'e 'sɔ!
'Ka Bali trʋ 'ba!