^
San Juan
Xchiꞌdxyi Dxiohs naa ndxiꞌhw
Jwahn nin ruroꞌbañihsa ruluuꞌyi xcweenta Daada Jesucristu
Jesuhs, ziga Xiꞌhyi Dxiohs
Bwiinn raꞌ riiꞌ naa raꞌ mwerdoꞌtiiꞌ bwiinn raꞌ nin gulii Jesuhs
Jesuhs gudihdxyi laꞌh Felipe cun Natanael
Tuhbi saaꞌ xteenn guihdxyi Canah xteenn Galilea
Jesuhs basiaa laꞌn guidoꞌ rooꞌ
Nuꞌnbwaꞌ Jesuhs lastoꞌ garaa raꞌ bwiinn
Jesuhs cun Nicodemu
Guelnadziiꞌhi xteenn Dxiohs cun laꞌh raꞌ bwiinn guidxyiyuh
Jwahn nin ruroꞌbañihsa guñiꞌ laꞌgaꞌh pur Jesuhs
Bwiinn nin zeꞌ nez llaaꞌn dxibaaꞌ
Jesuhs cun gunnaꞌh nin naa bwiinn Samaria
Jesuhs basiaca laꞌh lliiꞌn tuhbi bwiinn nin ruhnn xtsiꞌn gubieerna
Jesuhs basiaca laꞌh tuhbi bwiinn nin ayi guhca ñiñiꞌbi loh guihdxyi Betzata
Guelrnabwaꞌ xteenn Jesuhs, Lliiꞌn Dxiohs
Nin ruluuꞌyiloh guelrnabwaꞌ nin nahpa Crixtu
Jesuhs bayaꞌn gaꞌyu mihyi ndxiꞌhw
Jesuhs guzah loh ñihsa
Bwiinn raꞌ badxiꞌhyi laꞌh Jesuhs
Jesuhs naa pahn nin runiꞌhi guelnabahan
Dxyiꞌdxyi raꞌ xteenn guelnabahan nin ayi ñichilohtiiꞌ
Xcweenta nin ayi gwachiistoꞌ raꞌ bwihtsi Jesuhs xchiꞌdxyi Ñiꞌh
Jesuhs loh lañih nin laa “La Enramada”
Jesuhs guñiꞌ ca zeꞌ Ñiꞌh
Guxeꞌhla raꞌ bwiinn fariseu raꞌ guixaꞌga raꞌ tin guinaꞌzu raꞌ ba laꞌh Jesuhs
Guiꞌw xteenn ñihsa nabahan
Guhca nalaaꞌha raꞌ bwiinn
Guxchiisi raꞌ ayi gwachiistoꞌ raꞌ ba laꞌh Jesuhs
Xcweenta gunnaꞌh nin binaꞌzunee xtuꞌh ñiꞌh
Jesuhs naa biaꞌñih loh guidxyiyuh
Hasta guzaaꞌhahn ayi nuu chee tun laꞌh tu
Nin naa raꞌ lliiꞌn Dxiohs cun nin naa raꞌ nin nuchiꞌbi duhlda
Galoh nin guyuuꞌ guehtu Abrahn laꞌh Crixtu nabahanla
Jesuhs basiaca loh tuhbi bwiinn nin ayi biin loh ñiꞌh desde chin guulaa ba
Bwiinn fariseu raꞌ gunaabadxyiꞌdxyi loh bwiinn nin biaca loh ñiꞌh
Xcweenta baxtohra cun xiꞌhyi ba
Jesuhs naa baxtohra zaꞌca
Bwiinn Israel raꞌ guñiꞌ tohnta loh Jesuhs
Xquelguhchi Lásaro
Jesuhs naa guelgabahan cun guelnabahan para laꞌh raꞌ bwiinn raꞌ
Biꞌn Jesuhs rwaaꞌ xpaꞌ Lásaro
Babahn Lásaro loh guelguhchi
Biaꞌhandxyiꞌdxyi raꞌ bwiinn Israel tin chiꞌhyi raꞌ ba xa gachi Jesuhs
Tuhbi gunnaꞌh nin gudaꞌbi nsehchi ñaaꞌ Jesuhs
Guñiꞌ raꞌ ba neezaa Lásaro chiinn raꞌ ba
Jesuhs guyuuꞌtii loh guihdxyi Jerusalehn ziga tuhbi rrehyi
Badxyiꞌhyi paaldaa raꞌ bwiinn griehgu raꞌ laꞌh Jesuhs
Jesuhs guñiꞌ xa gachi Ñiꞌh
Xcweenta nin ayi gwachiistoꞌ raꞌ bwiinn Israel laꞌh Jesuhs
Xchiꞌdxyi Jesuhs guunn guelguxchisi laꞌh raꞌ bwiinn raꞌ
Jesuhs gudxiꞌbi ñaaꞌ raꞌ xpwiinn raꞌ Ñiꞌh
Jesuhs guñiꞌ laꞌh Judas guun ntriehgu laꞌh Ñiꞌh
Dxyiꞌdxyi cuubi nin gunabwaꞌ Jesuhs
Guñiꞌxgah Jesuhs guiñiꞌ Pehdru ayi nuꞌnbwaꞌtiiꞌba laꞌh Jesuhs
Jesuhs naa neziuh ziga gadzihn bwiinn loh Dxiohs
Jesuhs guñiꞌ cuꞌnehza Ñiꞌh Spíritu Saantu
Jesuhs naa ziga tuhbi yahga uhva
Xcweenta ziga dziꞌn raꞌ nin luꞌh ruhnn Spíritu Saantu
Xcweenta guelnalaasa ziahcan guelnasaa
Jesucristu naa nin laꞌbwiꞌhnn gahn loh guidxyiyuh riiꞌ
Jesuhs gudihdxyi-gunaaba loh Dxiohs xcweenta raꞌ xpwiinn Ñiꞌh
Gunaꞌzu raꞌ ba laꞌh Jesuhs
Jesuhs loh Anahs
Pehdru guñiꞌ ayi nuꞌnbwaꞌtiiꞌ ba laꞌh Jesuhs
Bixohza nin naa bixohza rooꞌ loh raꞌ bixohza gunaabadxyiꞌdxyi loh Jesuhs chyu naa Ñiꞌh
Pehdru guñiꞌ stuhbi ayi nuꞌnbwaꞌtiiꞌ ba laꞌh Jesuhs
Jesuhs badzihn loh xquelguxchiisi Pilahtu
Gunabwaꞌ raꞌ ba tin gachi Jesuhs
Jesuhs gucah loh cruhzi
Chin guhchi Jesuhs
Tuhbi suldahdu guxaala cweꞌ baldiꞌh tihxi Jesuhs cun tuhbi yahga lahnsa
Chin bigaꞌtsi Jesuhs
Chin babahn Jesuhs loh guelguhchi
Baluuꞌyiloh Jesuhs loh María Magdalena
Jesuhs baluuꞌyiloh loh raꞌ xpwiinn Ñiꞌh
Tomahs bwaꞌha laꞌh Jesuhs babahn Ñiꞌh loh guelguhchi
Xcweenta ziahan ru dziꞌn roo nin bwiꞌhnn Jesuhs aayin loh chihbru riiꞌ
Jesuhs baluuꞌyiloh loh gahdzi raꞌ xpwiinn Ñiꞌh
Jesuhs guñiꞌ loh Simohn Pehdru
Xcweenta xpwiinn Jesuhs nin mahzi guhca nadziiꞌhi Jesuhs