5
Ngan leda kadonga lolo matua aea, taeasal eaba paeamao
* 1Io 4.15Panua sapadua lolod matua mambe Iesus ei Kristus* Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16., gid tiuot Deo ele gergeu. Be panua sapadua tikimkim gergeu tamad, eine tikimkim gid gergeu pade. Oangga takimkim Deo ga tanasnasi ilinge, eine taoatai tautaunga mambe takimkim gid ele gergeu pade. * Ins 14.15,23-24Ngansa kadonga ngan kimnga Deo eine ga bedane: Manta tanasnasi ilinge. Be ele posanga aea nasinga eine kulupu ngan gita mao. Ngansa sapadua timan Deo ele gergeu, eine tiasal eaba paeamao toa imadid ga imugamuga ngan tano toa ne. Be leda edap ngan easalnga tano toa ne aea madidnga, eine leda kadonga lolo matua aea. Be sapadua tiasal tano toa ne aea madidnga? Eine gid panua toa lolod matua mambe Iesus ei Deo Inat.
Deo ipaola posanga masaeai ngan Inat
* Ins 1.29-34Iesus Kristus ei eaba toa inam tanoeai ta ibada paliliunga ngan eau ga ngan ising toa itoki ngan abei tabala. Ei ibada paliliunga ngan eau kekelen mao. Be ibada paliliunga ngan eau ga ising pade. Be Itautau Tutui ipamatua aea posanga toa ne pade. Ngansa Itautau Tutui ei eaba posanga tautaunga aea. Ngansa idil tol ienono ngan pamatuanga Iesus aea posanga: * Ins 15.26Eine Itautau Tutui ga eau ga sing. Be idil toa tol ne tikado posanga lalaede. * Ins 5.32-37Gita taeadi posanga togid eababa ngan saoa danga tigera ngan matad. Be posanga toa Deo ikakado ngan gid danga toa ei igera ngan imata, eine iasal posanga togid eababa, ngansa eine Deo ele posanga toa ikado ngan Inat. 10  * Ins 5.36-40Eaba sai ilolo matua ngan Deo Inat, posanga toa Deo ikado ne ienono iloleai. Be eaba sai ilolo matua ngan Deo ele posanga mao, eine mambe iuato Deo eaba pakakanga aea. Ngansa ei iadi posanga toa Deo ikado ngan Inat oa mao. 11 Be posanga toa Deo ikado ne, eine ga bedane: Deo ibada madonga kemi somisomi aea pagita. Be madonga kemi toa ne inam pan Inat. 12  * Ins 3.36Eaba sai toa ibada Deo Inat, ei ibada madonga kemi toa ne. Be eaba sai toa ibada Deo Inat mao, ei ibada madonga kemi toa ne mao.
Tarangrang ngan taoatai mambe gita tabada madonga kemi
13  * Ins 20.31Gau nabode gid posanga toa ne ga ila pagimi panua toa lolomi matua ngan Deo Inat ieda, ngansa nakim aoatai kemi mambe gimi abada madonga kemi somisomi ga ilalala ga ila. 14  * Ins 14.13-14, 1Io 3.21-22Oangga tabeta Deo ngan saoa danga toa inasi ele kimnga, eine taoatai mambe ilongo gita. Loloda pu tota bedaoa ta tala boloma pan. 15 Be oangga taoatai kemi mambe ei ilongo gita ngan saoa danga tabeta ei ngan, eine taoatai pade mambe gita tabada saoa danga toa tabeta ei ngan.
16  * Mt 12.31Oangga eaba eta igera iuae ede pade ikado kadonga sat, be kadonga sat toa oa irangrang ngan idada ei ga ila ngan dinga imperno mao, Ngan posanga Grik, posanga idil toa ne kadonga sat idada ei ga ila ngan dinga imperno eine ga bedane: kadonga sat idada ei ga ila ngan matenga, be posanga idil toa ne iposaposa ngan led matenga parua aea. Gera posanga ngan PM 21.8. kemi ngan ibeta Deo ta ibada madonga kemi pan eaba toa oa. Gid panua toa tikado kadonga sat, be irangrang ngan idada gid ga tila ngan dinga imperno mao, tirangrang ngan tibada madonga kemi. Be kadonga sat ede irangrang ngan idada panua ga tila ngan dinga imperno. Eine nakeo ga gimi manta abeta Deo ngan gid panua led kadonga sat toa bedaoa mao. 17 Kadonga isaoa itutui mao, eine kadonga sat. Be kadonga sat edengada irangrang ngan idada panua ga tila ngan dinga imperno mao.
18  * 1Io 3.9Gita taoatai, panua sapadua tiuot Deo ele gergeu tirangrang ngan tikado kadonga sat ga ilalala ga ila mao. Be Deo Inat imariala ngan gid ta irangrang ngan eaba paeamao ipaeabu ngan gid mao. 19 Gita taoatai mambe gita tanam pan Deo, be tibur toa ngada ne tanoeai ienono eaba paeamao ibageai. 20 Be taoatai mambe Deo Inat inam ngan paoatainga gita, ta irangrang ngan taoatai kemi ngan Deo tautaunga. Be gita talup toman ngan Deo tautaunga toa ne ga Inat Iesus Kristus pade. Ei kekelen Deo tautaunga ga iman edap ngan badanga madonga kemi somisomi aea.
21 Leg gergeu, gimi manta agabit kemi ga ala aluai ngan gid deo pakakanga ad.

*5:1: 1Io 4.15

*5:1: Gera palongonga ngan posanga idil Kristus ngan Mt 1.16.

*5:3: Ins 14.15,23-24

*5:6: Ins 1.29-34

*5:8: Ins 15.26

*5:9: Ins 5.32-37

*5:10: Ins 5.36-40

*5:12: Ins 3.36

*5:13: Ins 20.31

*5:14: Ins 14.13-14, 1Io 3.21-22

*5:16: Mt 12.31

5:16: Ngan posanga Grik, posanga idil toa ne kadonga sat idada ei ga ila ngan dinga imperno eine ga bedane: kadonga sat idada ei ga ila ngan matenga, be posanga idil toa ne iposaposa ngan led matenga parua aea. Gera posanga ngan PM 21.8.

*5:18: 1Io 3.9