4
Deo ele mul maron aea buburiai
* PM 1.1,10Ga kus ta matag ila ta nagera atama ede ipokakai buburiai. Be babanga toa mugaeai nalongo iposa pagau mambe taule ele tandanga, eine ikeo ga bedane, “Dae ga nam toa eko, ta gau ga napasolan go ngan saoa danga manta iuot muriai.” * Ais 6.1Be mole mao, ngan tautaudig nagera mul maron aea ede ienono buburiai, ta Eaba ede imamado ngan. * Ese 1.28Be Eaba toa imamado oa, ele taranga birbirianga mambe pat iaspa ga singsingia mambe pat sardoniks. Be danga mambe aoara aea mariluangge ibaliu ngan mul maron aea toa oa. Be mariluangge toa oa birbirianga mambe pat emeral. * PM 3.18Be mul maron aea sangaul rua igegea pange tibalil ngan mul kapei maron aea toa rabu oa. Be gadae ngan gid mul maron aea toa oa, madidnga sangaul rua igegea pange timamado. Gid led danga sisid bodbode, be tidol nakala gol laboradeai. * Ese 1.13, Sek 4.2, PM 1.4, 8.5, 11.19, 16.18Ngan mul maron aea toa rabu oa, nagera gla isamil ga nalongo tandanga kapeipei ga mariamba kluk. Be toa mul imatai oa, nagera usi lima ga rua irarabal ga ienono. Gid usi toa oa eine Deo Itautau Tutui toa idaba lima ga rua.* Gera palongonga ngan posanga idil toaine Itautau Tutui toa idaba lima ga rua ngan 1.4. * Ese 1.5-10, 22, 10.14Be toa mul imatai oa, nagera danga mambe tad kapei toa imata iuot merengai tau lalaede mambe adial bodbode.
Be boloma ngan mul maron aea toa oa, masilau pange toa matad bibita timadmadid ga tibalil ngan. Be gid masilau toa oa, matad kadlo busa tau matadeai ga murideai. Be masilau toa imuga oa, ei imata mambe laion ede, be masilau ede pade imata mambe bulmakao daenga pau aranga ede, be masilau tol aea imata mambe eababa, be masilau pange aea imata mambe man abalem ede irororo. * Ais 6.2, 3, Ese 1.18, 10.12Be gid masilau toa pange oa, gid kelede kelede bagbaged lima ga ede, be matad kadlo busa tau ipakaranga tinid ga bagbaged ibulolo pade. Be somisomi ado ga ado ga bong ga bong, tikakado posanga be tikaput ngan mao. Tikeo ga bedane,
 
“Maron Deo Matua Soke Tau
ei tutui, ei tutui, ei tutui.
Ei imamado mugaeai tau,
be labone imamado,
ta ei ga inam muriai pade.”
 
Gid masilau toa matad bibita oa tisoasoa Deo ieda toa imamado ngan ele mul maron aea. Ei imamado somisomi ga ilalala ga ila. Gid tilolon ngan ei ga tiposa kemi ga ila pan. Ta somisomi oangga tikakado toa bedaoa, 10  * PM 19.4gid madidnga toa sangaul rua igegea pange oa tikor aed Deo imatai. Ei Deo toa imamado ngan ele mul maron aea, be imamado somisomi ga ilalala ga ila. Gid tisoa ieda be titatado ad nakala gol ga idio toa mul maron aea imatai. Ta tikeo,
 
11 “O Deo amai Maron, eao lem kadonga kemikemi imata karanga ga ienono!
Tota kemi ngan panua toa ngada ne tisoa eao edam, ga tilolon ngan eao, ga tipakuru ngan uram.
Ngansa eao kado danga toa ngada ne ga iuot.
Be ngan eao lem kimnga, gid danga toa kelede kelede ne tiuot ga timamado.”

*4:1: PM 1.1,10

*4:2: Ais 6.1

*4:3: Ese 1.28

*4:4: PM 3.18

*4:5: Ese 1.13, Sek 4.2, PM 1.4, 8.5, 11.19, 16.18

*4:5: Gera palongonga ngan posanga idil toaine Itautau Tutui toa idaba lima ga rua ngan 1.4.

*4:6: Ese 1.5-10, 22, 10.14

*4:8: Ais 6.2, 3, Ese 1.18, 10.12

*4:10: PM 19.4