8
Sipsip Inat ipela laulau aea patoinga lima ga rua aea
Idio ta Sipsip Inat ipela laulau aea patoinga lima ga rua aea, ta tibur toa ngada oa buburiai ikuranono ga ila irangrang ngan ado imata ilia kelede.
Ta nagera gid anggelo lima ga rua timadmadid Deo imatai. Be tipan gid anggelo toa kelede kelede oa led taule.
* IM 30.1-3, PM 5.8Ga kus ta anggelo ede pade inam ta imadid boloma ngan popou tenainga aea. Ei ikikisi loba gol nabene aea, be tibada nabene kapei tau ga ila pan, ngan itenai toman ngan gid panua tututui toa ngada oa led raring. Tenainga toa oa, ei ga ikado ngan popou gol toa ienono mul maron aea imatai. Ta nabene toa ienono anggelo ibageai oa, aea basu toman ngan gid panua tututui led raring puk ga idae ga ila pan Deo. * IM 19.16-19, Wkp 16.12, PM 11.19, 16.18Idio ta anggelo ibada dinga igirar ngan popou tenainga aea, ta inonoi ngan loba nabene aea toa oa ga iuon. Ga kus ta itado ga isulug tanoeai. Tota pelaka ger, ga tandanga kapeipei iuotot, ga gla isamil alele, ga nauruge inuga tano.
Anggelo pange tiuso led taule
Idio ta gid anggelo toa lima ga rua oa tisoa led taule ga idae aoadeai.
* IM 9.23-26, Ese 38.22, Jol 2.30Io, anggelo toa imuga oa iuso ele taule. Be mole mao aoara idildil matua mambe patpat itap toman ngan dinga toa tibul ngan sing. Titado gid danga toa oa ga isulug tanoeai, ga kus ta dinga inono tano. Ta eine mambe tipota tibur toa ngada oa tanoeai ga iuot tol. Ta tano idanga ede ngan gid tol, dinga inono ga kus toman ngan aea abei. Be gilgilnga toa ngada oa, dinga inono ga kus pade.
Idio ta anggelo ede pade iuso ele taule. Be mole mao titado danga ede ga isulug tadiai. Danga toa oa mambe lusi kapitnami toa dinga inono ga irarabal. Danga toa oa isulug tadiai ga kus ta eine mambe tipota tad ga iman tol. Ta tad idanga ede ngan gid toa tol oa ipul ei ga iuot sing. Ta gid ia ga masilau tad aea ngan tad idanga ede ngan gid toa tol oa timate. Be gid oaga toa ngada oa ngan tad idanga ede toa oa tiduaea ga kus pade.
10 Idio ta anggelo tol aea iuso ele taule. Be mole mao gigima kapei ede toa irarabal mambe usi, itap mariambai ga isulug. Ta eine mambe tipota gid eau ga gid eaumata ga tiuot iaoa tol. Ta gigima toa oa itap ga isulug ngan iaoa ede ngan gid toa tol oa. 11  * Jer 9.15Gigima toa oa ieda Ipaipai. Ta ikado ga gid eau ngan iaoa ede ngan gid toa tol oa manad paipai. Ta panua busa tiun eau toa oa ga timatemate, ngansa ipaipai paeamao tau.
12  * Ese 32.7, PM 6.12-13Idio ta anggelo pange aea iuso ele taule. Be eine mambe tipota ado ga taiko ga gid gigima ga tiuot iaoa tol. Ta tipaeabu ngan iaoa ede ngan gid toa tol oa, ta ado idanga ede itara mao, ga taiko idanga ede itara mao, ga gid gigima iaoa ede ngan gid toa tol oa titara mao pade. Tota bong ilia ede ga ado ilia ede aea taranga eta mao.
13  * PM 9.12, 11.14Idio ta matag ila ta nalongo man abalem ede iroro mariamba irabuiai. Ta ipotalae kapei ga bedane, “Paeamao, paeamao, paeamao tau ngan gid panua tanoeai! Ngansa oangga gid anggelo tol pade tiuso led taule, eine kadonga kulupulupu tau ga iuot ngan gid panua.”

*8:3: IM 30.1-3, PM 5.8

*8:5: IM 19.16-19, Wkp 16.12, PM 11.19, 16.18

*8:7: IM 9.23-26, Ese 38.22, Jol 2.30

*8:11: Jer 9.15

*8:12: Ese 32.7, PM 6.12-13

*8:13: PM 9.12, 11.14