21
Chon Kanaan ra fiu ngeni chon Israel
21.1-3
Nge lupwen ewe kingen Arat ewe re Kanaan mi nonom lon ewe fanü Nekep a rongorong pwe chon Israel ra feito won ewe al ngeni Atarim, a maun ngeni chon Israel o liapeni ekoch leir. Num 33.40 Mürin, chon Israel ra föri eu pwon ngeni ewe Samol mi Lapalap o üra, “Are kopwe fangelong ekei aramas fän nemenemem, äm aipwe wesewesen aroserela o ataela ar kewe telinimw.” Iwe, ewe Samol mi Lapalap a rongorong än chon Israel kapas o atolonga ekewe chon Kanaan fän nemeniir. Iwe, ra wesewesen aroserela o ataela ar kewe telinimw. Iei mine ra aita ngeni ewe leni Horma * wewen Horma tala.
Ekewe serepenit mi poison
21.4-9
Iwe, ekewe chon Israel ra feila seni ewe chuk Hor o sai won ewe al mi ale ngeni ewe Setipar, pwe repwe pwelila lükün ewe fanü Etom. Iwe, ekewe aramas resap chüen engila fän weiresin ar sai Tut 2.1 o eäni kapasen ü ngeni Kot me Moses. Ra apasa, “Pwota ka emwenikeemiwu seni Isip pwe aipwe mäla lon ewe fanüapö? Pun esap wor mongö ikei, esap pwal wor koluk, nge äm aia noow ei mongö esap ngünü.” Mürin, ewe Samol mi Lapalap a tinato serepenit mi poison lein ekewe aramas. Iwe, ra küw chomong aramasen Israel, pwe ra mäla. 1.Kor 10.9 Iwe, ekewe aramas ra feito ren Moses o üreni, “Äm aia tipis, pun aia eäni kapasen ü ngenikemi me ewe Samol mi Lapalap. Kopwe tüngor ngeni ewe Samol mi Lapalap pwe epwe angei senikem ekewe serepenit.” Iei mine Moses a iotek fän iten ekewe aramas. Mürin, ewe Samol mi Lapalap a üreni Moses, “Kopwe föri uluulun eman serepenit seni piras o eitiuätä won efoch mwüüch. Nge lupwen ekewe serepenit ra küw eman, epwe manau are i epwe nenengeni ewe uluulun serepenit.” Iei mine Moses a föri uluulun eman serepenit seni piras o eitiuätä won efoch mwüüch. Iwe, are eman serepenit a küw eman aramas, nge a nenengeni ewe uluulun serepenit seni piras, a manau. 2.King 18.4; Joh 3.14
Chon Israel ra pweel lükün Moap
21.10-20
10 Iwe, ekewe aramasen Israel ra sopwela ar sai tori Opot o aüetä imwer ie. 11 Mürin ra sai seni Opot tori Ieaparim lon ewe fanüapö ötiuen ewe fanü Moap. Ikenan ra aüetä imwer. 12 Iwe, ra pwal sai seni ikenan o sai ngeni ewe lemolun Seret o aüetä imwer ie. 13 Mürin ra pwal sai seni ikenan o aüetä imwer lon ewe fanüapö efengin ewe chanpupu Arnon chöülan ewe fanüen chon Amor. Pun ewe chanpupu Arnon kiän lefilen Moap me chon Amor. 14 Iei mine a mak lon ewe puken maun än ewe Samol mi Lapalap, “Wahep lon Sufa me ekewe lemol, ewe chanpupu Arnon 15 me pwokuren ekewe lemol mi chöütiu tori ewe telinimw Ar pwal tori kiännin Moap.” 16 Iwe, seni ikenan ra sai tori Peer. Iei ewe chönüttu ia ewe Samol mi Lapalap a kapas ngeni Moses me ie, “Kopwe emwichafengeni ekewe aramas pwe ngang üpwe ngeniir koluk.” 17 Iwe, lon ewe fansoun ekewe chon Israel ra kölü ei köl:
“Kopwe michitä en chönüttu.
Sipwe köl ngeni.
18 Iei ewe chönüttu ekewe samol ra tuw,
pwal ekewe mi iteföüla.
Ra tuw ngeni ewe wokun samol,
pwal ngeni wokur.”
Iwe, seni ewe fanüapö ra saila ngeni Matana.
19 Iwe, ra sai seni Matana tori Nahaliel, nge seni Nahaliel tori Pamot. 20 Mürin ra sai seni Pamot tori ewe lemol mi nom lon kinikinin Moap fäsonun ungen ewe chuk Piska mi sasapetiu won ewe fanüapö.
Chon Israel ra akufu ewe king Sihon
21.21-30
(Tut 2.26–3.11)
21 Mürin, ekewe chon Israel ra tinala chon künö ren Sihon ewe kingen Amor pwe repwe üreni, 22 “Kose mochen kopwe mwüt ngenikem pwe aipwe pwerelong lon fanüom. Äm aisap kul ngeni om tanipin wiich ika tanipin wain, aisap pwal ün koluk seni ekewe chönüttu. Äm aipwe chök fetal won än ewe king alelap tori aipwe pwerewu seni fanüom.” 23 Nge Sihon esap mochen mwüt ngeni ekewe chon Israel pwe repwe pwerelong lon fanüan. Iwe, a emwichafengeni nöün kewe sounfiu meinisin o feila lon ewe fanüapö pwe epwe maun ngeni chon Israel. Iwe, lupwen a tori Jahas, a maun ngeniir. 24 Nge ekewe chon Israel ra niela Sihon me chomong nöün sounfiu o liapeni fanüan seni ewe chanpupu Arnon tori ewe chanpupu Japok. Nge ra chök tori kiännin fanüen chon Amon, pun a pöchökül tittin kiännin. 25 Iwe, ekewe chon Israel ra liapeni ekewe telinimwen chon Amor meinisin o imweimw lor. Ra pwal imweimw lon Hespon me wisoposopun meinisin. 26 Pun Hespon telinimwen Sihon ewe kingen chon Amor, ätewe mi maun ngeni ewe minen lomun kingen Moap o liapeni fanüan meinisin tori ewe chanpupu Arnon. 27 Iei popun ekewe souköl ra köl,
“Oupwe feito ngeni Hespon.
Oupwe aüetä o anükünüköchü ewe telinimwen Sihon.
28 Pun nöün Sihon mwichen sounfiu
a towu seni Hespon usun ekkei.
A kenala ewe telinimw Ar lon Moap
o amochala ekewe chukuchukutä arun ewe chanpupu Arnon.
29 Feiengauemi chon Moap!
A iei sopolomi, ämi aramas mi fel ngeni Kemos.
Ämi kot a föri pwe nöümi kewe mwän ra choisä,
nge nöümi kewe fefin ra oola ren Sihon ewe kingen chon Amor. Jer 48.45-46
30 Nge iei sia aroserela seni Hespon tori Tipon,
pwal tori Nofa me Metepa.”
Chon Israel ra akufu ewe king Ok seni Pasan
21.31-35
31 Iwe, ekewe chon Israel ra nonom lon fanüen chon Amor. 32 Mürin, Moses a tinala chon op pwe repwe operi ewe telinimw Jaser. Iwe, ekewe chon Israel ra liapeni ewe telinimw me wisoposopun kewe o asüela ekewe chon Amor mi nonom ikenan. 33 Mürin ra kul o feitä ngeni Pasan. Nge Ok ewe kingen Pasan me nöün sounfiu meinisin ra towu pwe repwe maun ngeniir me lon Etrei. 34 Nge ewe Samol mi Lapalap a üreni Moses, “Kosap niuokusiti Ok, pun üa atolonga i me nöün aramas meinisin pwal fanüan fän nemeniom. Iwe, kopwe föri ngeni usun mine ka föri ngeni Sihon ewe kingen chon Amor mi nonom lon Hespon.” 35 Iei mine chon Israel ra niela Ok me nöün kewe mwän pwal nöün aramas meinisin tori esap chüen wor eman lusun. Mürin ra fanüeni fanüan.

21:1: Num 33.40

*21:3: wewen Horma tala

21:4: Tut 2.1

21:6: 1.Kor 10.9

21:9: 2.King 18.4; Joh 3.14

21:29: Jer 48.45-46