^
1 JUAN
Cuxtyʌlelʌch jini T'an
Dios jiñʌch i sʌclel mulawil
Cristo la cajcotyaya
Tsiji' bʌ lac xic'ol
Jini melel bʌ t'an yic'ot jini lot bʌ t'an
1 Yalobilob Dios
La' lac p'untyan lac bʌ
Mach'an lac bʌq'uen ti' tyojlel Dios
Cʌntisa cha'an Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios yic'ot i contra Dios
Ya' tyʌlem p'untyaya ti Dios
Bajche' mi lac jotben i p'ʌtyʌlel jini mach'ʌ wen am bʌ ti mulawil
T'an mu' bʌ tsictisan cha'an Yalobilʌch Dios jini Jesús
Cojix bʌ t'an tyac