^
1 Timothi
Paulo anaonya afuasi kuhusu mafundzo ga handzo
Paulo anamshukuru Mlungu kpwa mbazize
Mafundzo kuhusu kuabudu
Alume na achetu atakpwavyo kukala afuasi
Sifwa za vilongozi a makundi ga afuasi a Jesu
Sifwa za asaidizi a vilongozi a makundi ga afuasi a Jesu
Siri kulu iriyoikpwa wazi
Paulo anaonya kuhusu alimu a handzo
Mtumishi mnono wa Jesu
Paulo analagiza kuhusu magungu
Kuishimu vilongozi a afuasi a Jesu
Paulo analagiza kuhusu atumwa
Alimu a handzo na utajiri wa kpweli
Paulo anamupha Timothi malagizo ga mwisho