^
2 Timothi
Paulo anamtiya moyo Timothi
Asikari muaminifu wa Jesu
Muhendadzi-kazi yekubaliwa ni Mlungu
Hatari ya siku za mwisho
Paulo analavya malagizo kpwa Timothi
Wasiya wa Paulo
Salamu