^
Mateus
JESUS MEMETUD ONILAG
MARIA JESUS MENUOM
HOḎOP̱AI MAGAU DANAB AG JESUS ANIDḴULAGNU UḎIP̱IG
JOSEP NUG WAU NID ELE DIIATE IGIPTA GOP̱IG
HERODES OḴAI NID NAUNAU KUḎUM AQE MAUHP̱IG
JOSEP WAU ELE NID NAKOK ELE EḎUN UḎIP̱IG
LAYAṮAK JOHANES NAI MEHUQOM
JOHANES JESUS LAAIṮOM
SATAN JESUS OO EEḎOM
JESUS GALELIA UḎAT DIG MA HEUM
JESUS DANAB WAḎELE ONILAGP̱A E NUG DIM LAMIDP̱IG
JESUS NUG NAI MEHUQAQA OḎE DANAB KUḎUM ELE BAP̱ALAṮOM
JESUS QAUKOP̱A NAI MEHUQOM
OOP̱A GENAB DOYAK AMUAM, YU, AMAHLAK ELE BIA
KAYAKNU ḎO NAI
GAP̱AI KOBOL
EWAU OTAḎAK KOBOL
NAI G̱AGAṮAG QA MAṮIAKNU KOBOL
EHEḎ HAK NOB MAKNU
KEKEḎ OO MEṮAKNU
DANAB EHANIṮAKNU NAI
UNUQIṮAK KOBOL
KUD MA DAYAKNU NAI
WAN ENUB QAG MAKNU NAI
DANAB NUG DANAB AḎIT DILAH UḎAT II HEMA
KEEKE KUḎUMNU HIK QAK
LAILḴAD HEṮOḎIAKNU NAI
DANAB UNUQIṮAK G̱AGAṮAG HEḴUNU NAI
BAUKLEL IBNU NAI
PROPET HAM BUP̱UAKNU NAI
JESUSNU NAI AWA OIYAKNU IP̱UNIṮAK NAI
JESUS DANAB LAA GAḎA OḎE ELE BABAIṮOM
DAUP 100 DILAG IḴI LAA NUG JESUSNU OOP̱A GENAB DOYOM
PETRUS NOME
JESUS DANAB AH KUḎUM BAP̱ALAṮOM
JESUS DIM LAMIṮAKNU NAI
JESUS ULAH AMEGP̱A A TO EṮOM
JESUS NUG DANAB AḎIT, OUḎI NAU ELE, A BAP̱ALATOM
JESUS DANAB EP̱EG BAEG MAUHAK BABAIṮOM
JESUS MATEUS ONIGP̱A EUM
E OHNU KUD MEN DAYAKNU NAI
IḴI DANAB AḎEG AMU AH LAMEN AḎOM ELE DILAH NAI
JESUS AMELAH GAḎUAK AḎIT, OḎETUP LAA ELE BAP̱ALAṮOM
JESUS DANAB AH DILAGNU OO DOYOM
IP̱UNIṮAK AWAK DANAB 12 AMU ONILAG
UG DIIGDIIG BEḴU
JESUS NUG NAI DIIGDIIG MATIOM
AB LAALA OOLAG II EḎUOM AMU AHILAGNU GADONNAB
DANAB HIK AOḴUNU NAI
JUDA DILAG MEṮIDNU ḎO, AMUNU NAI
KAYAK JESUS NUHIGP̱A UḎAT HEḴUNU TITUANOM
“JESUS BELSEBUB ONIGP̱A UḎAT HEṮE,” AON AP̱IG
DANAB AG EP̱ONAK KEEKE ANIDḴULAGNU AP̱IG
JESUS ANIG AMU AMAḴUD ELE
DANAB E HAḎAG DAṮA TAOḎOMNU NAI
KAYAKNU ḎO MAḎOḎNU NAI DIIGDIIG
NASARET DANAB AG JESUS DI MEDAP̱IG
HERODES NUG LAYAṮAK JOHANES BAG OTAḎOM
JESUS DANAB 5000 E MAṮOM
JESUS NUG BAEGP̱A LE GAḎAP̱A UḴOM
KAYAK NAI NUG ALAI AḎI DILAG ḎO EḎIDṮE
KEEKE NAU DANAB HEEG, OP̱IA AWAK II DAAṮE
KANAN AH LAA JESUSNU OOP̱A GENAB DOYOM
JESUS DANAB 4000 E MAṮOM
JESUS NUG EP̱ONAK KEEKE HEEB ANIDḴULAGNU AP̱IG
PETRUS NUG, JESUS AM KRISTUS, MIAG ATIA AUM
JESUS NUG MAUHOWA, BAU HIP̱AIDḴUNU AUM
JESUS BEḎU EḎUOM
JESUS NUG OUḎI NAU LAA LAMIṮOM
JESUS NUG MAUHOWA, EḎUA HIP̱AIDḴUNU BAULA AUM
JESUS NUG MANA MEṮAKNU TAKIS EUM
KAYAKNU ḎO MAḎOḎ OOP̱A AUN NUG OḴAI DAAḴU
SIPSIP PADAL MEUMNU NAI
LAYAG EHEḎ HEEB EHANIṮAKNU NAI
LAYAGNU HIP̱UNIN UHUQA MEṮAKNU NAI
JESUS EWAU PAKUAK KOBOLNU MAṮIOM
JESUS NID NAUNAU ITIṮAK MAṮOM
NID BAU ENUB KUḎUM ELENU NAI
KAYAKNU ḎO MAḎOḎNU NAI
JESUS NUG MAUHOWA, EḎUA HIP̱AIDḴUNU BAULA AUM
JOHANES JAKOBUS ELE ANILAH NUG JESUS OḎ MEṮOM
JESUS AMEG GAḎUAK DANAB AḎIT BAP̱ALATOM
JESUS NUG KING BIA JERUSALEM TEUM
JESUS MANA MEṮAK LAḴANU DANAB LAALA LAMAṮOM
JESUS A, AD PIG BUNAḎOM
AUN JESUS G̱AGAṮAG MEṮOMNU OḎ MEDAP̱IG
DANAB LAA, NUG BEKOḎ ADIT ELE DILAG NAI
DANAB NAU WAIN DAD GUMAP̱IGNU NAI
NUG AWAKNU HOBULNU NAI
KAISA TAKIS MEṮAKNU JESUS OḎ MEDAP̱IG
DANAB MAUHOWA, EḎUA HIP̱AIDḴUNU OḎ MAK
KAYAKNU ḎO ANUQAK
KRISTUSNU OḎ MAK
JESUS KOBOL NAUNU AUM
JESUS JERUSALEMNU GAYOM
JESUS GOG TAKNU EP̱ONAK KEEKE, KEEKE LAALANU ELE AUM
DANAB LAIP̱U LAA NUG HAEN DEḎ ELE II DOOṮE
AH MAKUN 10 DILAG NAI
UḎAT NID MEN DOḎO AONA, TUḎIDḴULAGNU NAI
DANAB BEḴALAG NUG DANAB AH EPEḎIADḴU
IḴI DANAB AG JESUS QEP̱EG MAUHḴUNU NAI QAGAP̱IG
AH LAA JESUS IGIP̱A GOḎEN GOKAḎOM
JUDAS NUG JESUS IḴI DANAB EP̱ELAGP̱A MEḴUNU AUM
JESUS NUG NUHIḴUD IPUNIṮAK AWAK DANAB ELE PASOWA LAP̱IG
PETRUS JESUSNU, “DA NUG II DOOṮEM,” AḴUNU NAI
JESUS GETSEMANI DAṮA UNUQIṮOM
JUDAS NUG JESUS KEKEḎ EP̱ELAGP̱A MEUM
AG JESUS HEṮOḎIAK ABENPA HEṮOḎIP̱IG
PETRUS JESUSNU, “DA NUG II DOOṮEM,” AUM
JUDAS NUG NUḴA NUG HE MAUHOM
PILATUS JESUS HEṮOḎIṮOM
PILATUS JESUS AD EMAITAKP̱A ATULḴULAGNU AUM
DAUP AG JESUS AON AON QEDAP̱IG
JESUS AD EMAITAKP̱A ATULP̱IG
JESUS MAUHOM
JESUS GAḎA MEN OḎE MOḎP̱A MEP̱IG
DAUP AG MOḎ OḎE GUMAP̱IG
JESUS NUG EḎUA HIBAIṮOM
DAUP AG KEEKE ANIDP̱IGNU AEG, IḴI DANAB DOOP̱IG
JESUS NUG IP̱UNIṮAK AWAK DANAB UḎAT MAṮOM