^
Lucas
Jun tyol Lucas tu'n t-xi xkye u'j lo
Jun tqanil ti'j titz'jlin Juan, a Jawsil A'
Jun tqanil ti'j titz'jlin Jesús
Tej t-xta'j Mariy q'olb'ilte Lisabet
Tej titz'je Juan, a Jawsil A'
Ajo tyol Zakariy ti'j tk'wal
Tej titz'je Jesús
Tej kyul angel q'ol tqanil kye kyik'lel
Tej t-xi aq'b'aj Jesús toj tnejil ja te na'b'l Dios
Tej kymeltz'aj Jesús tzma Nazaret
Tej tkyij Jesús tjunalx toj Jerusalén
Tej t-xi xkye taq'in Juan, a Jawsil A'
Tej tku'x Jesús toj a' te jawsb'il a'
Aye t-xe'chil ja' saja Crist
Tej tok Jesús toj joyb'il ti'j tu'n tajaw il
Tej t-xi xkye taq'in Jesús toj tx'otx' te Galiley
Tej t-xi' Jesús toj ttanim, a Nazaret
Tej tex tlajo'n Jesús taq'nil tajaw il toj tanmin jun xjal
Tej tkub' tq'anin Jesús tnana t-xu'jil Pegr
Tej tkub' tq'anin Jesús nimku yab'
Tej tok ten Jesús yolil Tyol Dios kyojile tnam
Tej ttzyet nimku kyiẍ tu'n tipin Jesús
Tej tkub' tq'anin Jesús jun ichin iltaq tu'n tx'a'k, a noq n-el lemimin
Tej tq'anit jun kox tu'n Jesús
Tej ttzaj ttxko'n Jesús Leví tu'n tok te t-xnaq'tzb'in
Jun kyxjelxjal ti'jjo nkub' qpa'n wa'yaj
Jesús at toklin tib'ajjo q'ij te ajlab'l
Tej tkub' tq'anin Jesús jun ichin nti' tanmin tq'ob'
Tej tjaw tsk'o'n Jesús kab'lajaj t-xnaq'tzb'in
Tej t-xi t-xnaq'tzin Jesús nimku xjal
Tej tyolin Jesús kyi'jjo wen xjal ex nya wen
T-xnaq'tzb'il Jesús tu'n kyok qk'u'jlin qajq'oj
Nya wen tu'n qok te kawil tib'aj kynimb'il txqantl
Jun xob'tzb'il tu'n Jesús, tu'n mi qox lipe kyi'jjo xnaq'tzb'il nya wen
Kab'e wiq tq'uqil qchwinqil
Tej tkub' tq'anin Jesús jun taq'nil nejinel kye xo'l q'aq'
Tej tjaw anq'in juntl majl taljo qya meb'e tu'n Jesús
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'j Juan, a Jawsil A'
Tej tok tsu'njo qya k'ok'jsb'il kyi'j tqan Jesús
Ayejo qya nchi mojintaq tuk'a Jesús
Jun techil tze'n kyanmin xjal ti'j Tyol Dios
Nuk'b'il tu'n Jesús ti'jjo t-xnaq'tzb'il
Tej ttzaj tchiky'b'in Jesús techil kyi'jjo kyanminxjal
Ajo Tyol Dios tze'nku jun tqan tzaj
Ankyeqexix titz'in ex tnana Jesús
Tej tmiyet kyq'iq' ex nijab' tu'n Jesús
Tej kyex tlajo'n Jesús taq'nil tajaw il toj tanmin jun xjal aj Gerasa
Tej tkub' tq'anin Jesús kab'e xjal
Tej kyxi tsma'n Jesús t-xnaq'tzb'in q'mal Tb'anil Tqanil kolb'il
Tej t-ximin Herodes ti'j ankye te' Jesús
Tej tka'chit jwe' mil ichin tu'n tipin Jesús
Tej t-xi tq'ma'n Pegr qa Kolil te Jesús
Tej tyolin Jesús ti'j tkyimlin
Tej ttx'ipit ka'ylajtz Jesús
Tej tex tlajo'n Jesús taq'nil tajaw il toj tanmin jun q'a
Tej tyolin Jesús juntl majl ti'jjo tkyimlin
Ankye nimxixtl toklin toj Tkawb'il Dios
Ankyeqexix quk'a toj taq'in qMan
Tej t-xi tmiyo'n Jesús Santyaw ex Juan
Aye kyajtaq tu'n kyxi lipe ti'j Jesús
Tej t-xi tchq'o'n Jesúsjo kab'lajaj toj jun mutx' q'malte tqanil
Tkawb'il Dios kujxix kyib'aj tnam, a kyky'e' chi nimin
Tej kymeltz'ajjo aye i xi tchq'o'n Jesús
Tej ttzalaj Jesús ti'jjo t-xim qMan Dios
Jun techil tu'n Jesús ti'jjo jun ichin b'a'n aj Samaria
Tej tpon Jesús tja Mart ex Mariy
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo qna'j Dios
¿Ja'n tzaje tipin Jesús tu'n kyetz tlajo'n taq'nil tajaw il toj kyanminxjal?
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'j, ti' kb'ajil kyi'jxjal, a nya nimil
Ajo qtzaljb'il, a twutzxix
Tej t-xi kyqanin aj il jun techil tipin Jesús
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo tu'n qka'yin te qib' ti'j tkyaqil nya wen
Tej tyolin Jesús kyi'j Parisey ex xnaq'tzil ti'j ojtxe kawb'il
Mi qo xmiletz'in
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'j alqe tu'n qxob'a
Mi kub' qewin Jesús kywutzxjal
T-xnaq'tzb'il Jesús tu'n qka'yin te qib' ti'j qq'inimil
Nchi ok tka'yinte Dios tk'wal
A qq'inimil toj kya'j
Tok tilil qu'n tu'n qayo'n tulil qAjaw
Jun techil tu'n Jesús ti'j jun aq'nil wen ex ti'j juntl, a nya wen
At pa'b'l qxol kyuk'a txqantl, tu'n tpaj qnimb'il
Tej tyolin Jesús kyi'jjo techil te twutz tx'otx'
Qq'onk tilil tu'n tchewx kyanminjo qajq'oj
Ilxix ti'j tu'n tajtz ti'j qanmin, ex tu'n qxi lipe ti'j Dios
Jun techil tu'n Jesús ti'jjo jun tqan iw, a nti' twutz
Tej tkub' tq'a'nin Jesús jun qya tal kox ti'j
Jun techil tu'n Jesús ti'j tal tijaj mistas
Juntl techil ti'j tze'n nch'iye Tkawb'il Dios tzalu'n twutz tx'otx'
A tal much' tjpel te chwinqil
Tej tjaw oq' Jesús kyi'j xjal toj Jerusalén
Tej tkub' tq'anin Jesús jun yab' toj q'ij te ajlab'l
Jun techil tu'n Jesús tu'n mi qnimsin qib'
Jun techil tu'n Jesús ti'jjo nintz wa'n toj Tkawb'il Dios
Il ti'j tu'n qxi lipe ti'j Jesús tuk'a tkyaqil qanmin
Qo ok tze'nku atz'in kywutzxjal te twutz tx'otx'
Jun techil tu'n Jesús ti'jjo rit xi naj
Jun techil tu'n Jesús ti'j jun qya, a ma txi naj jun tpwaq
Jun techil tu'n Jesús ti'j jun manb'aj, a kub' tnajsin til tk'wal
Jun techil tu'n Jesús ti'j jun ka'yil aq'untl
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'j toklin ojtxe kawb'il
Jun yol ti'j Lázaro ex jun q'inin
Jun techil tu'n Jesús, tu'n mi qox tz'aq toj il
Jun techil tu'n Jesús ti'j tze'n tu'n tch'iye qnimb'il
Tej tkub' tq'a'nin Jesús lajaj xjal, a yab'qetaq tu'n tx'a'k, a noqx n-el lemimin
Tze'ntzin tq'ijil aj tul Jesús juntl majl
Jun techil tu'n Jesús tu'n kukx tu'n qna'n Dios
Jun techil tu'n Jesús tu'n mi jaw qnimsin qib'
Tej kykub' tky'iwlin Jesúsjo tal k'wal
Tej tyolin Jesús tuk'a jun kawil q'inin wen
Tej tyolin Jesús te tox majin ti'j tkyimlin
Tej tkub' tq'anin Jesús jun moẍ toj tnam Jericó
Tej ttx'ixpit tchwinqil Zakey tu'n Jesús
Jun techil tu'n Jesús tu'n tok tilil qu'n toj qchwinqil
Tej tkanin Jesús toj Jerusalén
Tej kyex tlajo'n Jesús jni' k'ayil toj tnejil ja te na'b'l Dios
Jun kyxjel Parisey ti'j toklin Jesús
Jun techil tu'n Jesús kyi'jjo manil tx'otx'
Jun xjelb'itz te Jesús qa wen tu'n t-xi chjet k'ayb'il
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'j qa il ti'j tu'n qjatz anq'in juntl majl
T-xjelb'itz Jesús kye Parisey
Tej tyolin Jesús kyi'j Parisey ex xnaq'tzil ti'j ojtxe kawb'il
Qq'o'nx jun oyaj tuk'a tumil
Tej tyolin Jesús ti'j aj tjapin b'aj tkyaqil
Tej t-xi tq'ma'n Jesús ti' kb'ajil, aj ch'ixtaq tjapin b'aj tkyaqil
A tulil Jesucrist juntl majl
Tej kykyij Judiy toj wen tu'n tkub' kyb'yo'n Jesús
Tej tkub' tiky'sin Jesús tnejil Xjan Wab'j
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo ankyexixtl at toklin qxol
Tej t-xi tq'ma'n Jesús, qa tu'n tkub' tewintaq Pegr
Tej ch'ixtaq tpon amb'il tu'n tkyim Jesús
Tej t-xi' Jesús na'l Dios toj Getsemaní
Te' tkux q'o'n Jesús toj tze
Tej tkub' tewin Pegr, qa tojtzqi'ntaq Jesús
Tej kyb'aj xmayinxjal ti'j Jesús
Tej tpon q'i'n Jesús kywutz tnejil kawil kye Judiy
Tej t-xi q'i'n Jesús twutz Pilat
Tej t-xi kyi'n Jesús twutz Herodes
Tej t-xi tq'ma'n Pilat, tu'n tkub' b'yet Jesús
Tej tjaw pejk'it Jesús twutz cruz
Tej tel kyim Jesús
Tej tkux muqu'n Jesús
Tej tjaw anq'intl Jesús juntl majl
Tej t-xi' Jesús kyuk'a kab'e nimil tzma toj tnam Emaús
Tej tkub' tyek'in Jesús tib' kye t-xnaq'tzb'in
Tej tmeltz'aj Jesús toj kya'j