Ro Mataana Kana Ta Petrus Ibeede
1
Nio Petrus, ŋgoŋana ki Yesu Krisi. Aŋbeede ro ti ima piom wal tau kombot leŋaleŋa pa lele pakan ki Pontus, Galesia, Kapadosia, Asia, mi Bitinia, mi Anutu ipeikat yom ma kewe lene kek. Niom tina kewe leembe men pa toono ti. Pil 3:20; Ibr 11:13+; 1Pe 1:17 Tamen Tamanda Anutu leleene iur piom ta muŋgu kek be ikam yom ma kewe lene, mibe uraata ki Bubuŋana itooro yom ma kewe potomŋoyom. Naso koto Yesu Krisi, mi ni siŋiini ipus yom ma keŋgeeze. Ro 8:29; 2Tes 2:13; Ibr 12:24
Kampeŋana mi mbotŋana ambaiŋana ta Anutu ikamam piti i ko izze tiom ma biibi. Ŋonoono.
Anutu ikam ti ma tewe popoŋanda, tanata tu'urur matanda pa mbotŋana mata yaryaaraŋana
Iti tapakur Anutu tau Merere kiti Yesu Krisi Tamaana na. Pa ni imuŋai iti biibi, mi ipei Yesu Krisi ma imaŋga mini pa naala, bekena ikam ti ma tewe popoŋanda. Naso zanda be takam mbotŋana mata yaryaaraŋana. Tanata koozi tu'urur matanda pa mbotŋana tana ma tombotmbot. Yo 3:3; Ep 1:17+; 1Pe 1:23+ Matamur ambaiŋana ta Anutu iur piom be kakam, ina iŋgeeze men. Mi irao isaana, som imap na som. Pa Anutu itunu imborro ma izza yom ta saamba a. Kol 1:5,12; 2Tim 4:8 Mi urlaŋana tiom ta iwe zaala piom ma Anutu mburaana iporoukalkaala yom. Mi ni ko ikamam ta kembei ma irao kere kat ulaaŋa biibi tabe ni iswe ma ipet mat pa mbeŋ kaimer i. Ulaaŋa tana, ni iparaŋraŋ piom pataaŋa kek. Yo 10:28+, 17:11+; Yud 1
Ŋonoono. Koozi, niom ko leleyom ipata. Pa iŋgi toomboŋana matakiŋa izze tiom. Tamen toomboŋana tana, Anutu imborro. Mi ko imbot ma molo som. Mi niom kakamam ŋgar pa Anutu muŋaiŋana kini mi koroŋ ambaiŋana ta ku'urur motoyom pa i, tanata ikam yom ma leleyom ambai ma ambai kat. Mt 5:12; Ro 12:12; 2Kor 4:17, 6:10; 1Pe 5:10 Kere: Pat gol, ina koroŋ zaanaŋana. Tamen irao imbot ma alok na som. Sombe tiurpe, na tineneene pa you, bekena ikan ka muk ma ila lene mi iŋgeeze kat. Mi urlaŋana tiom na, koroŋ biibi kat. Ilip pa gol. Tanata Anutu izem toomboŋana pakan ma tiwedet piom, bekena itoombo urlaŋana tiom mibe ipeŋgeeze, kembei ta you ikamam pa gol na. To urlaŋana tiom iwe koroŋ ŋonoono. Mi sombe Anutu iswe Yesu Krisi ma ipet mat, nako ipakur yom ma zoyom iwe biibi. Mbo 66:10+; 1Kor 3:12+; Yems 1:3
Ŋonoono, niom kere Krisi ki motoyom pasa zen. Tamen kuurla kini mi ku'urur kat leleyom pini. Mi ina ta ikam yom ma tau leleyom ndabok ma ndabok kat! Sombe koso sua pa, na som. Pa sua sa irao som. Yo 20:29; 2Kor 5:7; Ibr 11:27 Pa niom kuurla kembei kaimer, Anutu kola ikamke yom. Mi kerre tenten ka ŋonoono kek. Ro 6:22
Muŋgu Anutu kwoono bizin tizzo sua pa uraata ki Krisi
10-11 Ulaaŋa biibi mi kampeŋana tabe Anutu ikam piom i, muŋgu Anutu kwoono bizin tizzo ka sua. Mi tirru ka ŋgar mi tikamam kinkiini be tiute kat ka uunu. Ko Anutu ikamke zin tomtom ŋiizi? Mi uraata tana ko ipet be parei? Pa Bubuŋana ki Krisi ta imbotmbot la lelen na, ipatooŋo zin pa, mi izzo zin ta kembei: Krisi, ni kola ibaada pataŋana boozomen mi ire yoyouŋana, mi kaimer to ikam zaana biibi. Un 49:10; Mbo 22; Yesa 53; Mt 13:16+; Lu 24:26+; 2Pe 1:21 12 Mi Anutu iswe ŋgar kini turkeŋana pa kwoono bizin ma iso zin ta kembei: Sua kizin tana ko irao iur ŋonoono pa mazwaana kizin na som. Ko imbot ma mazwaana kiti, to iur ŋonoono. Sua tana imbot la uruunu ambaiŋana ta tisoyaara piom. Bubuŋana Potomŋana ta imbot saamba mi Anutu iŋgo i ma isu, ta ipombol zin tomtom ma tiso yom pa. Mi kere. Kampeŋana tabe ise tiom i, zin aŋela lelen ilip be tiute tomini. Ŋgo 2:4,11; Ep 3:8+; Ibr 11:13,39+
Iti tewe Anutu wal kini kek. Tana matanda iŋgal be takam mbulu potomŋana men
13 Tana kuurpe ŋgar tiom, kagabizbiizi ituyom, mi ku'urur kat motoyom pa kampeŋana biibi tabe ise tiom i. Kampeŋana tana, Yesu Krisi isombe imiili ma imar, to ipet kat mat. Lu 12:35, 21:34; Ro 13:13; Ep 6:14; 1Tes 5:6+ 14 Muŋgu, niom kakankaana pa Anutu, tana niyom izze pa koroŋ soroksorok boozo. Mi iŋgi kewe Anutu lutuunu bizin ta tileŋleŋ la sua kini na kek. Tana kezem leleyom sananŋana ma ikam peeze piom mini pepe. Ro 12:2; Ga 5:16+; Ep 2:3, 4:17+ 15-16 Pa Anutu ta iboobo yom ma kewe lene na, ni potomŋana. Tana niom ta kembena, kakam mbulu ta potomŋana men. Bela mbulu tiom ipa ndel, mi kewe Anutu lene kat. Pa tibeede sua pataaŋa kek ta kembei:
Nio potomŋoŋ. Tana niom ta kembena. Kewe potomŋoyom. Wkp 11:44+; Mt 5:48; Lu 1:74+; 2Kor 7:1; Ibr 12:14
 
17 Anutu ta kuzuŋzuŋ pini mi kawatwaati be Tomoyom na, ni ilae ki tomtom sa som. Sombe itiiri zin tomtom, na iurur kadoono pa tomtom ta boozomen ikot mbulu kizin kizin. Tana mazwaana ri ta so kombotmbot su toono ti, na komoto i mi keleŋ la kalŋaana. Pa toono ti, kar tiom ŋonoono som. Iŋgi kewe leembe pa men. Ro 2:11; Pil 2:12, 3:20; Ibr 11:13+
Anutu iŋgiimi iti pa Krisi siŋiini ma tewe lene
18 Muŋgu, niom kototo mbulu soroksorok ki tumbuyom bizin ta ŋonon somŋan i. Tamen Anutu iŋgiimi yom ma kewe lene, tana kamap pa mbulu tana kek. Mi niom kuute: Koroŋ ta ni iŋgiimi yom pa na, ina izanzaana kembei ta gol ma silba na som. 1Kor 6:20 19 Kadoono ta ni iŋgiimi yom pa na, biibi mi zaanaŋana kat. Pa kadoono tana na, Krisi itunu siŋiini. Ni kembei sipsip lutuunu ndabokŋana kat. Koroŋŋana sa isaana som. Kam 12:5; Yo 1:29+; Ŋgo 20:28; 1Kor 5:7; Ibr 9:12+; Tur 5:9 20 Muŋgu kat, indeeŋe Anutu iur saamba mi toono zen na, leleene iur pa Krisi kek, be iŋgo i ma imar mi ikamke iti. Mi indeeŋe mazwaana kaimer kana ta tiŋgi na, Anutu iswe i ma ipet mat bekena iuulu yom. Ga 4:4; Ep 1:4; Kol 1:26; Ibr 9:26 21 Mi ipei Krisi ma imaŋga mini pa naala, mi ipakuri ma zaana iwe biibi kek. Mi Krisi ta iwe zaala piti ma tuurla ki Anutu. Tana iŋgi urlaŋana tiom ila ki Anutu, mi kapase pini, mi ku'urur motoyom pa koroŋ ambaiŋana tabe ni ikam piom i. Yo 14:6; Ŋgo 2:24; Pil 2:9
Tuur kat lelende pizin toŋmatiziŋ kiti ta ki Krisi i
22 Niom kakan la sua ŋonoono mi koto kek. Mi ina ikam yom ma leleyom iŋgeeze, mi ku'urur leleyom pizin toŋmatiziŋ tiom ta ki Krisi i. Tana motoyom iŋgal be kikiskis kat mbulu ki lelende par piti. Bela kuur kat leleyom pizin toŋmatiziŋ tiom ta ki Krisi i. Kakam pakaamŋana pa pepe. Yo 13:34+; Ro 12:9+; 1Tim 1:5; 1Yo 3:18 23 Pa koroŋ ta Anutu ipaaza sula leleyom, ta itooro yom ma kewe popoŋoyom kek. Koroŋ tana irao be isaana, som imap na som. Pa ina Anutu sua kini mata yaryaaraŋana tabe imbot ma alok i. Lu 8:4+; Yo 1:13; Yems 1:18; 1Yo 3:9 24 Ka sua imbot pataaŋa kek ta kembei:
Tomtom ta boozomen, zin kembei ta mbutmbuutu.
Mi koroŋ boozomen ta ikam zin ma zan bibip, ina kembei ta manman pwoono.
Mbutmbuutu imelle, mi manman pwoono titoptop.
25 Tamen Merere sua kini, ina imbol mi imbotmbot ma alok. Mbo 90:5+, 103:15, 119:89; Yems 1:10+
Sua tana imbot la uruunu ambaiŋana ta tisoyaara piom. Mt 5:18, 24:35; Yo 1:1,14; 1Yo 1:1+

1:1: Pil 3:20; Ibr 11:13+; 1Pe 1:17

1:2: Ro 8:29; 2Tes 2:13; Ibr 12:24

1:3: Yo 3:3; Ep 1:17+; 1Pe 1:23+

1:4: Kol 1:5,12; 2Tim 4:8

1:5: Yo 10:28+, 17:11+; Yud 1

1:6: Mt 5:12; Ro 12:12; 2Kor 4:17, 6:10; 1Pe 5:10

1:7: Mbo 66:10+; 1Kor 3:12+; Yems 1:3

1:8: Yo 20:29; 2Kor 5:7; Ibr 11:27

1:9: Ro 6:22

1:10-11: Un 49:10; Mbo 22; Yesa 53; Mt 13:16+; Lu 24:26+; 2Pe 1:21

1:12: Ŋgo 2:4,11; Ep 3:8+; Ibr 11:13,39+

1:13: Lu 12:35, 21:34; Ro 13:13; Ep 6:14; 1Tes 5:6+

1:14: Ro 12:2; Ga 5:16+; Ep 2:3, 4:17+

1:15-16: Wkp 11:44+; Mt 5:48; Lu 1:74+; 2Kor 7:1; Ibr 12:14

1:17: Ro 2:11; Pil 2:12, 3:20; Ibr 11:13+

1:18: 1Kor 6:20

1:19: Kam 12:5; Yo 1:29+; Ŋgo 20:28; 1Kor 5:7; Ibr 9:12+; Tur 5:9

1:20: Ga 4:4; Ep 1:4; Kol 1:26; Ibr 9:26

1:21: Yo 14:6; Ŋgo 2:24; Pil 2:9

1:22: Yo 13:34+; Ro 12:9+; 1Tim 1:5; 1Yo 3:18

1:23: Lu 8:4+; Yo 1:13; Yems 1:18; 1Yo 3:9

1:25: Mbo 90:5+, 103:15, 119:89; Yems 1:10+

1:25: Mt 5:18, 24:35; Yo 1:1,14; 1Yo 1:1+