^
ME TO IHHIMPEJ CATÊJÊ JÕ KÀHHÔC
Pahpãm na mehkwỳ to ihhimpej catê pê Gitõ
Pê Pahpãm Gitõ pê hõ krãhtare to incri
Pê Gitõ jõ krãhtare incrêre atajê me curê xwỳn jàhtôa jipej
Me to ihhimpej catê Xãnxã
Xãnxã te amji curan xà kam, me curê xwỳn jàhtôa ne mehcura