^
JEREMIJ JÕ KÀHHÔC
Jeremij pê Pahpãm jarkwa to ihcakôc catê
Pê Pahhi Joquĩ Jeremij jõ kàhhôc kam Pahpãm jarkwa to capa
Pê Juta catêjê mehkên to me amji cator, Papirõn jõ pjê wỳr