^
JOJUW JÕ KÀHHÔC
Pê me hũcapi catêjê me Krĩcuxwati pupu
Pê ame Côpijapjêr jõ cô na rê
Pê Ixaher catêjê Krĩcuxwati to hamre
Pê Jojuw Pahpãm wỳ, pyt me putwrỳ to ipinkrênprãmte