16
Wal King Deibid bin olredi pudumap wanbala tent deya, en deibin pudumdan det Seikridwan Boks insaid langa det tent, en afta King Deibid bin abum sekrifais ofring blanga God, en imbin abum det serramoni blanga det ofring gulum feloship ofring. En wen King Deibid bin binij detlot serramoni, imbin gibit gudbala wed langa ola pipul langa det neim blanga YAWEI det trubala God. Afta na King Deibid bin gibitbat daga langa ebri men en ebri gel brom ol detlot Isreil pipul hubin jidan deya langa det serramoni. Imbin gibit olabat wanbala damba en wanbala kukwan bif en sambala daga gulum reisan.
Wal King Deibid bin pikimat sambala Libaimen blanga lidimbat det feloship en singsingbat en preisimbat langa YAWEI, det trubala God blanga ola Isreil pipul deya lida langa det Seikridwan Boks. Wal Eisaf imbin det lida, en Sekaraiya imbin det sekanwan men blanga im. En Jeiyel, Shemiramoth, Jehiyel, Metithaiya, Eliyab, Benaiya, Obedidam en Jeiyel deibin oldei plei gita gulum hap, en Eisaf bin oldei plei detlot simbul. En dubala serramonimen neim Benaiya en Jahasiyel bin oldei blowimbat dubala longwan wisul lida langa det Seikridwan Boks. Wal tharran na det basdamwan wen King Deibid bin gibit det wek langa Eisaf en langa detlot Libai pipul en deibin plei en singsingbat en preisimbat langa YAWEI.
Det song blanga preisimbat YAWEI
Ola Saam 105:1-15; 96:1-13; 106:1,47,48
Gibit theingks langa YAWEI en preisimbat im.
Dalimbat ola pipul im na bin dum ebrijing.
Singsingbat en preisimbat langa YAWEI,
en dalim ola gudbala ting imbin dum.
10 Jidan gudbinjiwei dumaji wi blanga im.
En lukabat blanga faindim YAWEI.
11 Askimbat YAWEI blanga albumbat wi,
en weship langa im ebridei du.
12-13 Ola femili lain blanga Jeikob det wekinmen blanga God,
yumob femili blanga Isreil hu God bin pikimat.
Yumob jinggabat ola gudwan ting weya imbin dum garram im pawa,
en langa det panishmen imbin gibit.
14 Wal YAWEI det trubala God blanga wi.
Im gibit feyago langa ebribodi langa dijan wel.
15 En yumob nomo foget det brabli strongwan pramis weya imbin meigim garram yumob olagijawan.
16 Det brabli strongwan pramis imbin meigim garram Eibrahem,
en det pramis imbin meigim garram Aisik du. Jen 12:7; 26:3
17 Wal YAWEI imbin meigim brabli strongwan pramis garram Jeikob,
en det pramis bin jidan olagijawan blanga im.
18 Imbin tok, “Ai garra gibit yu det kantri gulum Keinan.
Im blanga yu ronselp tharran.” Jen 28:13
19 Wal blanga detlot pipul blanga God olabat bin oni lilbit pipul,
dumaji olabat bin jidan streinja langa Keinan.
20 Detlot pipul bin wokabat oloba langa detlot kantri,
brom wan kantri raidap langa najalot kantri.
21 Bat God nomo bin larram enibodi ardimbat olabat.
Imbin oldei dalim detlot boswan king.
22 Imbin tok, “Nomo tatjim main wekinmen olabat.
Nomo tatjim main speshalwan mesinja.” Jen 20:3-7
23 Pipul brom ebri kantri singsingbat langa YAWEI,
en dalimbat det gudnyus ebridei imbin seibum melabat.
24 Dalimbat ol detlot pipul im na det trubala God en im brabli shainiwan,
en im oldei dum gudbala ting blanga ola pipul.
25 Wal YAWEI im brabli gudbala,
en melabat garra preisimbat im brabliwei.
Melabat garra rispek YAWEI mowa den detlot laiyawan drimin.
26 Detlot drimin brom najalot kantri, olabat oni laiyawan,
bat YAWEI imbin meigim hebin.
27 Im brabli shainiwan en im jidan king,
en det pawa en gudbinjiwei blanga im bin bilimap im Serramoni Pleis.
28 Pipul langa ebri kantri preisimbat YAWEI.
Preisimbat im, dumaji im brabli strongbala.
29 Preisimbat im gudbala en haibala neim.
Bringimap det ofring insaid langa det Serramoni Pleis.
Weship im det haibala God, dumaji im na det holiwan.
30 Ebribodi langa dijan kantri garra baudan langa im.
Dijan wel im jidan wan pleis en im kaan mubabat.
31 Det skai en dijan wel garra gudbinji langa im.
Dalim ola pipul brom ebri kantri YAWEI im jidan haibala bos.
32 Det solwoda im garra jingat adbala en ola enimul blanga im du,
en detlot fam kantri en ebrijing blanga yumob garra jidan gudbinji.
33 Detlot tri langa det bush kantri garra jingat brabli gudbinjiwei wen YAWEI garra kaman en jidan bos blanga dijan wel.
 
34 Gibitbat theingks langa YAWEI, dumaji im na brabli gudbala,
en im laigim melabat olagijawan. 2 Kran 5:13; 7:3; Esra 3:11; Saam 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jera 33:11
35 Tok langa im, “Seibum melabat. Yu na Seibya blanga melabat.
Majurrumap melabat en seibum melabat brom ola najalot pipul,
wulijim melabat garra gibitbat yu theingks olataim en preisimbat yu holiwan neim.”
36 Preisim YAWEI det God blanga Isreil pipul.
Preisimbat im olataim.
En ola pipul bin tok “Trubala”, en deibin preisimbat YAWEI.
Deibin weshipbat deya langa Jerusalem en Gibiyan
37 Wal King Deibid bin pudum Eisaf en najalot Libaimen blanga deigim feloship sebis langa det pleis weya det Seikridwan Boks bin jidan. Deibin lafta wek deya ebridei. 38 Obedidam det san blanga Jedathan bin gajim 68 men brom im femili blanga meigim olabat wekinmen. Hosa en Obedidam bin jidan bos blanga ola wekinmen hubin oldei wotjimbat ola geit.
39 Wal King Deibid bin pikimat Seidok det serramonimen en im wekinmen olabat blanga lidim det feloship sebis blanga YAWEI deya langa det pleis gulum Gibiyan. 40 Ebri ailibala en sangodantaim deibin oldei barnimbat detlot sekrifais ofring holot langa det teibul blanga ofring, seimwei laik weya deibin raidimdan langa det buk garram ola lowa weya YAWEI bin gibit ola Isreil pipul. 41 En Heiman en Jedathan en detlot najalot hu deibin pikimat blanga preisimbat langa YAWEI bin deya du blanga preisim YAWEI, dumaji im laigim ola pipul olagijawan. 42 Heiman en Jedathan dubala bin boswan blanga det myusik weya deibin oldei plei en preisimbat garram song. Det femilimob blanga Jedathan bin jidan wekinmen blanga detlot geit. 43 Afta na deibin ol gowei langa olabat kemp, en King Deibid bin gowei langa im kemp blanga jidan langa im femilimob du. 2 Sem 6:19,20

16:16 Jen 12:7; 26:3

16:18 Jen 28:13

16:22 Jen 20:3-7

16:34 2 Kran 5:13; 7:3; Esra 3:11; Saam 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jera 33:11

16:43 2 Sem 6:19,20