106
YAWEI jidan gudbalawei langa im pipul olabat
Preisim YAWEI det trubala God!
Gibit theingks langa YAWEI, dumaji im gudwan.
Blanga im filing blanga laigim pipul jidan olagijawan. 1 Kran 16:34; 2 Kran 5:13; 7:3; Esra 3:11; Saam 100:5; 107:1; 118:1; 136:1; Jera 33:11
Hu gin tok blanga ola brabli gudbala ting imbin dum?
Hu gin preisim im detmatj?
Ol detlot pipul hu teiknodis langa im lowa, en hu oldei dumbat ola raitwan ting,
olabat na jidan gudbinjiwei.
 
YAWEI, yu jinggabat mi wen yu album yu pipul olabat.
Wen yu seibum olabat, yu dum seimwei langa mi du,
wulijim ai garra jidan gudbinji en preisim yu garram ol yu pipul olabat blanga ola gudbala ting weya yu gibit melabat.
 
Melabat bin dumbat ola nogudbala ting jis laik melabat grengrenfatha olabat bin oldei dumbat.
Melabat bin brabli wikitwan en brabli nogudbala pipul.
Wen melabat grengrenfatha olabat bin jidan langa Ijip,
olabat nomo bin sabi detlot brabli gudbala ting weya YAWEI bin oldei dumbat.
Deibin fogedabat hau imbin oldei shoum olabat haumatj imbin laigim olabat,
en deibin gibit im bekboun deya wansaid langa det Redsi. Eksa 14:10-12
Bat imbin seibum olabat jis laik wen imbin pramisim blanga shoum im haibala pawa.
YAWEI bin tok langa det Redsi en imbin draiyap streidawei.
Imbin deigim im pipul olabat kros langa draiwan graun.
10 Imbin seibum olabat brom ol detlot pipul hubin heidimbat olabat.
Imbin seibum olabat brom olabat enami olabat.
11 Bat woda bin draundim olabat enami olabat.
Nomo wanbala bin laib. Holot bin binijap,
12 en ol im pipul olabat bin bilib im wed,
en deibin sing song blanga preisim im. Eksa 14:21-31; 15:1-21
 
13 Bat streidawei deibin fogedabat wanim imbin dum,
en dei nomo bin weit blanga faindat wanim imbin wandi dalim olabat.
14 Deya langa det deset kantri brabliwei olabat bin wandim det gudbala daga laik deibin oldei abum deya langa Ijip,
en lagijat na deibin meigim God gitwail langa olabat.
15 Imbin gibit olabat wanim deibin wandimbat,
bat seimtaim imbin jandim nogudwan siknis langa olabat du. Nam 11:4-34
 
16 Deya na langa det deset kantri deibin git jelas langa Mosis,
en deibin git jelas langa Eran det serramonimen weya YAWEI bin pikimat.
17 Brom deya det graun bin opinap en julurum Deithan,
en gaburrumap Ebiram en im femili olabat.
18 Faiya bin kamdan langa ol detlot pipul hubin oldei bulurrumbat olabat,
en det faiya bin barnimap ol detlot brabli nogudbala pipul. Nam 16:1-35
 
19 Deibin meigim golwan buligi sheip deya langa Sainai,
en deibin weshipbat det laiyawan drimin sheip.
20 Deibin libum det pawa en brabli shainiwan lait blanga God,
en deibin weshipbat det laiyawan buligi sheip.
21 Deibin fogedabat God hubin seibum olabat brom Ijip garram im strongbala pawa.
22 Trubala imbin dum ola brabli gudbala ting!
Ola brabli klebabalawan ting imbin dum deya langa Redsi!
23 God bin tok blanga binijimap im pipul olabat,
bat im wekinmen Mosis hu imbin pikimat, bin jandap langa God blanga detlot pipul en imbin stapam im.
Imbin stapam im wen imbin gitwail brabliwei. Eksa 32:1-14
 
24 Brom deya deibin nokambek det gudwan kantri,
dumaji olabat nomo bin bilib langa God pramis.
25 Deibin jidan insaid langa olabat tent en deibin grambulbat,
en olabat nomo bin teiknodis langa YAWEI.
26 Brabliwei imbin gibit olabat dijan woning,
“Yumob garra daidaibat iya langa dijan deset kantri, Nam 14:1-35
27 en ai garra jandimwei yumob biginini olabat langa ola streinjawan kantri en larram olabat dai deya.” Labid 26:33
 
28 Afta na langa det kantri Piyowa, God pipul olabat bin joinin blanga weship det drimin gulum Beil,
en deibin dagat det sekrifais daga weya deibin gibit blanga detlot dedwan drimin sheip.
29 Deibin meigim YAWEI brabli wail na,
en brabli nogud siknis bin kaman langa olabat.
30 Bat Finiyas bin gidap en panishim det dubala giltiwan pipul,
en God bin stapam det siknis.
31 Brom det taim na pipul oldei jinggabat wanim imbin dum,
en dei kaan neba fogedabat wanim imbin dum. Nam 25:1-13
 
32 Langa detlot spring langa Meriba ola pipul bin meigim YAWEI gitwail brabliwei,
en Mosis bin abum trabul brom olabat du.
33 Deibin meigim im brabli nogud,
en imbin gitwail en tok adwei langa olabat. Nam 20:2-13
34 YAWEI bin dalim olabat blanga kilim ded detlot pipul hu nomo bin bilib langa im,
bat olabat nomo bin duwit.
35 En olabat bin merriyimbat langa olabat,
en deibin bulurrumbat det wei blanga olabat.
36 God pipul olabat bin weshipbat ola drimin sheip,
en tharran na bin meigim ola nogud ting binijimap olabat. Jadj 2:1-3; 3:5,6
37 Deibin gibitbat olabat ronwan san en doda olabat blanga sekrifais ofring langa ola drimin sheip langa det kantri Keinan. 2 King 17:17
38 Deibin kilimbat ded ol detlot biginini hu nomo bin sabi dumbat eni rong ting,
en det kantri bin jidan brabli nogudwan brom ol detlot medra. Nam 35:33
39 Deibin meigim miselp nogud brom dumbat nogudbala ting,
en dei nomo bin jidan trubala langa God.
 
40 Wal YAWEI bin gitwail langa ol im pipul olabat.
Imbin brabli sheim en nogudbinji langa olabat.
41 Imbin hendimoba olabat langa detlot pipul hu nomo bin bilib langa im,
en olabat enami olabat bin bosoba langa olabat.
42 Olabat enami olabat bin gibit olabat brabli adtaim,
en deibin bosoba langa olabat du.
43 Lodataim YAWEI bin seibum im pipul olabat,
bat dei nomo bin wandi irrim en teiknodis langa im,
en deibin jidan mowa nogudbala.
44 Bat stil YAWEI bin oldei irrim olabat wen deibin oldei jingat langa im,
en imbin teiknodis blanga olabat trabul.
45 Imbin jinggabat im strongbala pramis imbin meigim garram olabat.
En dumaji imbin laigim olabat detmatj, imbin holdimbek miselp.
46 Imbin meigim detlot krulbala bos fil sori langa olabat du. Jadj 2:14-18
 
47 YAWEI, melabat God, yu seibum melabat,
en yu bringimbek melabat brom ola najalot kantri,
wulijim melabat garra gibit theingks en preisim yu holiwan neim.
48 Preisim YAWEI det trubala God blanga Isreil.
Preisim im tudei en olagijawan!
Ebribodi tok, “Yuwai! Trubala!”
 
Preisim YAWEI det trubala God!

106:1 1 Kran 16:34; 2 Kran 5:13; 7:3; Esra 3:11; Saam 100:5; 107:1; 118:1; 136:1; Jera 33:11

106:7 Eksa 14:10-12

106:12 Eksa 14:21-31; 15:1-21

106:15 Nam 11:4-34

106:18 Nam 16:1-35

106:23 Eksa 32:1-14

106:26 Nam 14:1-35

106:27 Labid 26:33

106:31 Nam 25:1-13

106:33 Nam 20:2-13

106:36 Jadj 2:1-3; 3:5,6

106:37 2 King 17:17

106:38 Nam 35:33

106:46 Jadj 2:14-18