100
Song blanga gibit theingks
Sing adbala langa YAWEI det trubala God, ol yumob pipul langa ebri kantri!
Weship YAWEI gudbinjiwei.
Kaman langa im en sing ola hepiwan song!
 
Yumob garra sabi dijan brabliwei.
YAWEI im God.
Imbin meigim wi, en wi na im pipul.
Wi blanga im en wi jidan jis laik im ronwan shipmob.
 
Kamap thru det geit en tok theingkyu langa im.
Kaman langa im haus en preisim im.
Gibit im theingks en preisim im neim.
 
YAWEI im gudwan.
Im laigim im pipul olabat olagijawan.
Im garra oldei dum wanim imbin pramis. 1 Kran 16:34; 2 Kran 5:13; 7:3; Esra 3:11; Saam 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jera 33:11

100:5 1 Kran 16:34; 2 Kran 5:13; 7:3; Esra 3:11; Saam 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jera 33:11