3
Sa Tinarae te Zone Papitaiso
(Matiu 3:1-12; Maka 1:1-8; Zone 1:19-28)
Pa vina manege lima vuahenina sa binaṉara te Taeberiasi sa ṉati baṉara pa Roma, si e Ponitiasi Paelati si na Qavuna pa Ziudia, e Herodi si na Baṉara pa Qaleli, meke sa tasina sapu se Pilipi si pa Ituria, meke pa Tarakonitisi, meke e Laesaniasi si na Baṉara pa Abileni, meke ari Anasi e Kaeapasi sari ṉati hiama kenukenue. Pa totoso asa si koa pa soloso qega se Zone, sa tuna Zakaraea, meke mae koasa sa ginarunu te Tamasa pude la tarae. Gua asa, ke la se Zone pa doduruna sa pinaqaha popoa koari karua kalina sa Ovuku Zodani, meke tarae guahe si asa: “Mi kekere koari na mia sinea, mi ta papitaiso d, meke kote taleosoni gamu sa Tamasa koari na mia sinea!” gua si asa. Ura ta kubere pa buka te Aisea sari zinama sapu guahe:
“Keke tie si korapa tarae velavela guahe pa soloso qega:
‘Mi va nama nia sa siraṉa tanisa Baṉara,
mi va toṉotia vasina pu kote ene si Asa.* Ais 40:3-5
Doduru lolomo si kote tava siṉi;
meke doduru toa na toqere si kote tava pepeka.
Sari na siraṉa koqidi si kote tava toṉoto,
meke sari na vasina koluradi
si kote tava memehe.
Meke sari doduru butubutu,
si kote dogoria sa tinaharupu te Tamasa!’ gua.”
Meke moatana sa kobi tinoni pu varigara la koe Zone pude ta papitaiso dia gua. Meke zama la koa rini si asa, “Gamu na tutimia na noki! Esei va balau gamu pude govete nia sa vina kilasa te Tamasa sapu korapa nono mae?* Mt 12:34, 23:33 Mi vata dogoro paki nia sa vuana sa mia kinekere la koa sa Tamasa. Lopu balabala ia sapu gamu si na tutina e Ebarahami, ke lopu kaqu tava kilasa. Maqu tozini gamu, e Tamasa boka vagi sari patu hire meke va podaka ni koburu pa tutina Ebarahami!* Zn 8:33 Sa maho vinaripitui te Tamasa si ele avaṉa nama pude mahoi sari karosodi sari huda. Doduru huda sapu lopu leadi sari vuadi si kote ta maho gore meke ta oki la pa nika,” gua si asa.* Mt 7:19
10 Meke nanasia rina tinoni si asa, “Ke, na sa si kaqu tavetia gami?” gua si arini.
11 Meke olaṉa si asa, “Asa sapu karua nana poko, si mani ponia keke koasa pu loke nana, meke gua tugo si asa sapu ari gana ginani, si mani poni saripu oviadi,” gua si asa.
12 Kaiqa ri na tie hata takisi* Sari na tie Ziu pu vagi sari na takisi pude ta vala i koari na tie Roma., si mae koasa pude ta papitaiso dia gua. Meke nanasia rini si asa, “Titisa, sapu gua gami hire, si sa kote tavetia?” gua si arini.* Lk 7:29
13 Meke olaṉa la koa rini si asa, “Lopu vagi va hola ia sa takisi, ba pada ia mo gua sapu tava ego pa tinarae tana qinavuna,” gua si asa.
14 Meke kaiqa solodia ba mae nanasa, “Vegua sapu gami hire? Na sa si kaqu tavetia gami?”
Meke olaṉa la si asa, “Mi lopu vagi zukuru poata koari na tie! Mamu lopu zutu kokoha ia si keke tie, ba mi qetu nia mo sa mia tinabara,” gua si asa.
15 Sari tie si korapa aqa va ṉoṉo, meke podalae roverovea rini sapu hokara hie mo sa Karisito, gua si arini. 16 Ke tozi ni Zone sari doduru, “Arau si papitaisoni gamu kolo mo, ba Asa sapu korapa luli mudi mae koa rau si arilaena hola nau si rau! Lopu garoqu rau si pude rupahia sa Nana sadolo. Asa tu si kote papitaisoni gamu sa Maqomaqo Hope, meke na nika. 17 Nana sevolo si palekia Sa pude vari paqahani sari doduru kiko koari qaqalotodi. Kote va naqiti Sa sari kiko pa nana vetu ginani meke sulu pani sari qaqalotodi koasa nika sapu huruṉu eko lamo,” gua si asa.
18 Meke pa soku tinarae pule si va balau i Zone sari na tie, totoso tarae nia sa sa Inavoso Leana koa rini. Tozi ni sa si arini pude di kekere. 19 Ba gegesia Zone se Herodi sa Baṉara, koari nana tinavete kaleadi, meke sina la haba vagia tugo sa se Herodiasi, sa barikaleqe te Pilipi sa tasina.* Mt 14:3-4; Mk 6:17-18 20 Beto asa, si evaṉia pule Herodi si keketoṉa sapu kaleana hola la tu, sapu vekoa sa pa vetu varipusi se Zone.
Ta Papitaiso se Zisu
(Matiu 3:13-17; Maka 1:9-11)
21 Meke totoso ta papitaiso sari na tie, si mae se Zisu meke somana ta papitaiso tugo. Meke sipu varavara Sa, si ta tukele sa Maṉauru, 22 meke sa Maqomaqo Hope, si gore la koa Sa pa kineha tini gua na baruku, meke mae hake koa Sa. Meke keke mamalaiṉi maena pa Maṉauru si zama guahe: “Agoi tugo sa Tuqu Koleo sapu qetu hola nigo Rau,” gua.* Zen 22:2; Sam 2:7; Ais 42:1; Mt 3:17; Mk 1:11; Lk 9:35
Sa Tutina e Zisu
(Matiu 1:1-17)
23 Meke totoso podalae nia Zisu sa Nana tinavete ninabulu, si pada guana toloṉavulu puta vuahenina si Asa. Pa binalabala tadi na tie, si e Zisu hie si na tuna e Zosepa sapu sa tuna e Hilae, gua. 24 Meke se Hilae si na tuna e Matati, sapu na tuna e Livae, sapu na tuna e Meleki, sapu na tuna e Zanai te Zosepa. 25 Meke se Zosepa hie si na tuna e Matatiasi sapu te Emosi, sapu na tuna e Nehumu, sapu podoa e Esili te Nagai. 26 Meke se Nagai hie si na tuna e Ma'ata sapu na tuna e Matatiasi sapu na tuna e Semeini te Zoseki sapu na tuna e Zoda. 27 Meke se Zoda hie si na tuna e Zoanani, sapu na tuna e Resa, sapu na tuna e Zerubabele, sapu na tuna e Silitili te Neri, 28 sapu na tuna e Meleki te Adi, sapu podoa e Kosamu, sapu na tuna e Elemadamu te Ea. 29 Meke se Ea si na tuna e Zosua te Elieza, sapu na tuna e Zorimi, sapu podoa e Matati te Livae. 30 Meke se Livae si na tuna e Simione, sapu podoa e Ziuda, sapu na tuna e Zosepa, sapu podoa e Zonamu te Eliakimi. 31 Meke se Eliakimi si na tuna e Melea te Mina, sapu na tuna e Matata te Netani, sapu podoa e Devita. 32 Ego, se Devita si na tuna e Zese, sapu na tuna e Opeti, sapu na tuna e Boazi te Salamoni, sapu podoa e Nasoni. 33 Meke se Nasoni si na tuna e Aminadabi te Adamini, sapu podoa e Ani sapu te Hezironi. E Hezironi si na tuna e Perezi te Ziuda. 34 Ego, se Ziuda hie si na tuna e Zekopi, sapu na tuna e Aisake sapu podoa e Ebarahami, sapu na tuna e Tera sapu podoa e Nehoa. 35 Meke se Nehoa si na tuna e Seruqi te Riu, sapu podoa e Peleqi sapu na tuna e Ebera te Sila. 36 Meke Sila hie si na tuna e Kainani, sapu podoa e Apakisadi te Semi, sapu na tuna e Noa sapu podoa e Lemeki. 37 Meke se Lemeki si na tuna e Metusela sapu na tuna e Inoke. Meke Inoke hie si na tuna e Zaredi, sapu na tuna e Mahalaleli, sapu podoa e Kenani. 38 Ego, se Kenani hie si na tuna e Inosi te Seti, meke se Seti si na tuna mo e Adama, sapu na tuna mo e Tamasa.

*3:4 Ais 40:3-5

*3:7 Mt 12:34, 23:33

*3:8 Zn 8:33

*3:9 Mt 7:19

*3:12 Sari na tie Ziu pu vagi sari na takisi pude ta vala i koari na tie Roma.

*3:12 Lk 7:29

*3:19 Mt 14:3-4; Mk 6:17-18

*3:22 Zen 22:2; Sam 2:7; Ais 42:1; Mt 3:17; Mk 1:11; Lk 9:35