^
Kinera Koari na Kinerakera
Sa Kinera Kekenu
Sa Kinera Vina Rua
Sa Kinera Vina Ṉeta
Sa Kinera Vina Made
Sa Kinera Vina Lima
Sa Kinera Vina Onomo