Хушхабар

Хондан
epub3: tgk.epub
PDF
Browser Bible
Crosswire Sword module
То ки ин матнро бе алоқаи Интернет хонед, tgk_html.zip-ро скачат карда, таркибашро аз ZIP бароред.
Ба аудиои MP3 гӯш кардан
Вебсайти «Этнолог»
Translation subject to revision. Comments on the translation may be sent to us via our web form.

 

HTML generated with Haiola by eBible.org 28 Jul 2020 from source files dated 29 Jun 2020