^
JOÃO
João nekarohpyry
Kaneru mũkuru sã Ritonõpo mũkuru
Jezu poetory tõ osemazuhmãkomo
Piripe tõ eahmatopõpyry Natanaeu maro
Imepỹ pytatoh po Kana po
Ritonõpo Tapyĩ taka Jezu ytotopõpyry
Ahno ehtoh waro mã Jezu
Jezu maro Nikotemu oturutopõpyry
Jezu maro João ehtopõpyry
Kapu ae Ayhtohpyry
Jezu a Samaria põ nohpo tuarõmatopõpyry
Soutatu mũkuru kurãkatopõpyry ropa Jezu a
Kurãkara kurãkatopõpyry ropa Jezu a
Tumy omipona Jezu ehtopõpyry
Zae Jezu ehtoh poko
5.000mãkõ otuhmatopõpyry
Tuna poro Jezu ytotopõpyry
Jezu zupitoh poko imoihmãkomo a
Wyi sã Jezu ehtoh poko orihpỹme imehnõ ehtohme
Jezu omiry poe orihpỹme exĩko sytatose
Jezu maro zakorõ tomo
Jezu Oseahmatoh Tapyi Pisarara po
“Mose Ritonõpo nymenekahpyryme nahe?” katopõpyry
Soutatu tõ aropotopõpyry Jezu apoise
Iporiry sararakane sã Ritonõpo Zuzenu mana
Imoihmãkõ oseosezukuru poko
Onenetupuhpyra juteu tõ tuisary ehtopõpyry
Nohpo apoitopõpyry imehnomo a
Saerehkatoh sã Jezu exiry sero nono po
“Ytosaromepyra ymaro matose,” katopõpyry Jezu a
Tymyhse exiketõ sã matose
Aparão ehtopõpyry motye Jezu ehtopo
Tonurẽkara kurãkatopõpyry ropa Jezu a
Parixeu tõ oturupotopõpyry
Tonurãkara sã onenetupuhpynomo
Kaneru omõtohme sã Jezu
Kuesẽkõme mã kurã Jezu
Tosẽkõme Jezu se pyra juteu tõ kynexine
Razaru orihtopõpyry
Jezu mã aorihtyã ẽsemãkaponeme ropa
Tyxitase Jezu
Razaru ẽsemãkapotopõpyry ropa
Tãtamorepase toto juteu tomo Jezu etapatohme
Jezu ehtopõpyry Petania po
Tãtamorepase toto Razaru etapary poko
Jerusarẽ pona Jezu ytotopõpyry
Kyreku tõ oehtopõpyry Jezu enese
Toxixihmary poko Jezu oturutopõpyry
Onenetupuhpyra juteu tõ ehtopõpyry
Jezu omihpyry kuapiakatorỹko mana
Typoetory pupuru kurikatopõpyry Jezu a
Towokahpõ ekarotopõpyry Jezu a
“Imehnõ pyno ehtoko,” katopõpyry Jezu a
Peturu zurutopõpyry Jezu a
Osemame Jezu Ritonõpo a
“Kurã Zuzenu ekarõko ase oya xine,” katopõpyry Jezu a
Uwa zoko sã Jezu exiry
Jezu poetory tõ ryhmãko imehnõ mana
Kurã Zuzenu erohtoh poko
Omuhpe aporo ãkyetãko ropa
Tonetupuhpynõ esẽ poremãkaponeme mã Jezu
Jezu oturutopõpyry Tumy maro
Jezu apoitopõpyry
Jezu arotopõpyry Anasa ẽpataka
“Jezu waro pyra ase,” katopõpyry Peturu a
Ritonõpo maro oturuketõ tuisary ẽpataka
“Jezu waro pyra ase,” katopõpyry ropa Peturu a
Pirato ẽpataka Jezu ehtopõpyry
Jezu ekarotopõpyry aorihmapotohme
Jezu exixihmatopõpyry
Jezu toorihse rahkene
Jezu ekepyry tuose warata ke soutatu a
Jezu zonẽtopõpyry
Jezu ẽsemãtopõpyry ropa
Tõsenepose ropa Jezu Maria Matarena a
Tõsenepose ropa Jezu tymarõkomo a
Tome maro Jezu ehtopõpyry
Oty katohme sero pape tymerose João a
Jezu osenepotopõpyry ropa 7mãkomo a
Peturu maro Jezu ehtopõpyry
Imepỹ tymarõ maro Jezu ehtopõpyry
Etyhpyry