^
BİRİNCİ ŞAMUEL
Şamuelin doğulması
Xannanın Şamueli Allaha təqdim etməsi
Xannanın duası
Elinin oğullarının pis əməlləri
Elinin oğulları haqqında peyğəmbərlik sözü
Allahın Şamueli çağırması
Əhd sandığının ələ keçməsi
Elinin ölümü
Allahın Filiştlilərə qəzəbi
Əhd sandığının İsrailə qaytarılması
Şamuelin İsrailə hakimlik etməsi
İsrail xalqının padşah istəməsi
Şaulun padşahlığa seçilməsi
Şaulun padşahlığa məsh olunması
Şaulun Ammonluları məğlubiyyətə uğratması
Şamuelin nitqi
Şaulun itaətsizliyi
Yonatanın böyük qələbəsi
Şaulun daha bir itaətsizliyi
Davudun padşah seçilməsi
Şaul və Davud
Davud Qolyatı öldürür
Davud və Yonatan
Şaulun Davuda paxıllıq etməsi
Şaulun Davudu təqib etməsi
Yonatanla Davudun əhdi
Davudun Şaulun yanından qaçması
Şaulun Nov kahinlərini öldürməsi
Davudun Qeila şəhərini qurtarması
Yonatan ilə Davudun görüşü
Davudun Zifdə Şauldan qurtulması
Davudun Şaula rəhmi
Şamuelin ölümü
Aviqailin müdrikliyi
Davudun yenə Şaula rəhm etməsi
Davud Filiştlilər arasında
Şaul və En-Dorlu cindar qadın
Filiştlilərin Davuda inanmaması
Davudun Amaleqliləri məğlub etməsi
Şaulla oğullarının ölümü