Azərbaycan dilində Müqəddəs Kitab

Qanunun Təkrari