5
Gimi madidnga manta amariala kemi ngan Deo ele panua
Gau leg posanga ede ila pagimi madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus. Nabeta matua gimi ngansa gau pade naman madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus, be nagera Kristus aea ieieinga ngan matag. Ga pade, muriai gau ga nalup toman ngan gimi ngan badanga madonga kemi tau ngan ele taranga. Ele taranga toa ne, teta pade ga iuot masaeai. * Ins 21.15-17, PA 20.28Manta amariala kemi ngan Deo ele sipsip toa timamado bagemiai. Manta tinimi igelgel ta amamato ngan gid lalaede mambe Deo ikim. Be kado gid panua tisusuran gimi ta akado naurata toa ne. Eine kemi mao. Irangrang ngan matami nanan pat aea badanga mao pade. Be manta amarum kemi ngan naurata toa ne aea kadonga. * 2Ko 1.24, Plp 3.17, Tt 2.7Irangrang ngan akado kulupu ngan Deo ele sipsip toa bagemiai na mao. Be manta amugamuga kemi ngan gid ga apasolan gid ngan edap kemikemi gid manta tinasnasi. Ta muriai oangga gid sipsip Tamad per ga iuot masaeai, gimi ga abada lasunga kemi tau buburiai aea toa irangrang ngan imata ipuluanga mao.
Tadol gita mulian ga tadae Deo ibageai
* Snd 3.34, Ep 5.21, Jms 4.6Lalaede toa bedaoa, gimi arangaranga toa tinimi gargar, gimi manta alongolongo gid kapeipei linged. Gimi toa ngada ne manta adol gimi ga adio gadio ngan oaeoaemi padengada, ta adol kadonga toa ne mambe tinimi aea pononga. Ngansa Deo ele laulau ikeo ga bedane,
 
“Gid panua tiparim ngan gid mulian, Deo iman ad isat.
Be ilolo marum ngan gid panua toa tidol gid mulian ga tidio gadio.”
 
* Mt 23.12, Lu 14.11, Jms 4.10Tota gimi manta adol gimi mulian ga adio gadio ngan Deo ibage toa iura kapei tau. Toa bedaoa ta ngan ado imata toa ei isio oa, ei ga isoa gimi ga adae. * Mt 6.25-30Saoa danga ikado ga lolomi ede ga ede, manta adol ga idae Deo ibageai, ngansa ei imata bada gimi.
* 1Te 5.6Matami idae ta agabit kemi. Ngansa ami isat toa eaba paeamao ilalala alele mambe laion iaoa ingongo, be iloilo eaba eta ngan isama ei ga kus. * Ep 6.11-13, Jms 4.7Gimi manta apul murimi pan ga amadid matua ngan lemi kadonga lolo matua aea. Ngansa gimi aoatai mambe oaeoaemi ngan iaoa kelede ton Kristus ngan tibur toa ngada ne tanoeai tibabada ieieinga lalaede toa bedaoa.
10 Deo ei eaba lolo marum aea. Ngan lemi lupnga toman ngan Kristus, ei ibaba gimi ngan badanga madonga kemi tau ngan ele taranga toa ienono somisomi ga ilalala ga ila. Ta oangga gimi abada ieieinga kauteta pade ga kus, ei ga ikemi gimi ta ipamatua lemi kadonga lolo matua aea, ta aemi pu ga amadmadid. 11 Ei kekelen iura matua soke tau somisomi ga ilalala ga ila. Eine tautaunga.
Petrus ipasala ele posanga
12  * PA 15.22,40Oaeda Sailas ilua gau ngan bodenga laulau toa ne ga ila pagimi. Gau nagera mambe ei imata tutui ngan Kristus. Ngan laulau toa ne, nakado posanga toa tedane ngan pamatuanga lolomi. Gau nagera Deo ele kadonga lolo marum aea ngan matag ta nakeo pagimi: Deo ele kadonga lolo marum aea tautaunga tota bedane. Gimi manta amadid matua ngan. 13  * PA 12.25, 2Ti 4.11Gid panua ngan iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga Babilon* Panua oatainga ad busa tikeo ga Petrus itado oanenga itna ta ikeo ngan tuanga Babilon. Be ele oanenga itna ipu eine ngan tuanga Rom. toa Deo isio gid lalaede mambe gimi, led ado kemi ila pagimi. Ga pade, natug Markus ele ado kemi ila pagimi. 14 Oangga agera ngan gimi, kemi ngan anasi kadonga kimnga aea ta abusum ngan papami. Gimi sapadua toa alup toman ngan Iesus Kristus, Deo ele kadonga lolo tarui aea idio pagimi.

*5:2: Ins 21.15-17, PA 20.28

*5:3: 2Ko 1.24, Plp 3.17, Tt 2.7

*5:5: Snd 3.34, Ep 5.21, Jms 4.6

*5:6: Mt 23.12, Lu 14.11, Jms 4.10

*5:7: Mt 6.25-30

*5:8: 1Te 5.6

*5:9: Ep 6.11-13, Jms 4.7

*5:12: PA 15.22,40

*5:13: PA 12.25, 2Ti 4.11

*5:13: Panua oatainga ad busa tikeo ga Petrus itado oanenga itna ta ikeo ngan tuanga Babilon. Be ele oanenga itna ipu eine ngan tuanga Rom.