17
Iesus iraring ngan luanga ele aluagau
Iesus ikado gid posanga toa oa ga kus, ta imata idae ga ila buburiai ta ikeo bedane, “Apa, leg ado imata tota iuot ne. Soa Natum ieda ga idae ta irangrang ngan Natum isoa eao edam ga idae pade. Ngansa eao dol panua toa ngada ne ga tidae ibageai, ta ei irangrang ngan ibada madonga kemi somisomi aea pagid panua sapadua toa eao bada ga tila pan. * 1Io 5.20Be madonga kemi somisomi aea ipu ga bedane: Gid panua toa ne tiuatai ngan eao mambe eao kekelego Deo tautaunga, ga tiuatai ngan Iesus Kristus toa sula ei ga inam. * Ins 4.34Gau napasala naurata toa bada pagau ne. Ta ngan kadonga toa ne, nasoa eao edam rabu ngan gid panua tanoeai. * Ins 1.1Tano toa ne iuot maitne, be gau namamado toman ngan eao ta nabada edaeda kapei. Be Apa, labone nakim eao bada edaeda kapei pagau pade toa matameai na, lalaede mambe mugaeai.
“Gid panua tanoeai toa eao bada ga tinam pagau ne, gau napaola edam pagid. Gid eao lem. Be eao bada gid ga tinam pagau, ta tinasnasi lem posanga. Labone tiuatai kemi mambe danga toa ngada ne eao bada pagau, eine inam pago. Ngansa gid posanga toa bada pagau ne, gau nabada pagid na, ta idudunga lolodeai ta tiuatai tautaunga mambe mugaeai gau namamado toman ngan eao ga nanam, ga lolod matua mambe eao sula gau ga nanam. Gau nararing ngan luanga gid, be nararing ngan luanga panua toa ngada ne tanoeai mao. Nakeo ngan gid panua toa eao bada ga tinam pagau, ngansa gid eao lem panua. 10 Leg panua toa ngada ne, eine eao lem. Be gid panua toa ngada ne eao lem, eine gau leg. Ta gau nabada edaeda kapei ngansa lolod matua ngan gau. 11 Be gau nalat pago, ta irangrang ngan namamado tanoeai pade mao. Be gid ga tidio tanoeai. Apa, eao kekelego tutui tau. Mariala ngan gid ngan eao edam. Edam toa ne eao dol ngan gau pade. Toa bedaoa ta gid ga tiuot kelede lalaede mambe gitarua taot kelede. 12  * Ins 6.39, 13.18Ngan ado toaiua namamado toman ngan gid, gau namariala ngan gid ga matag ikikisi gid kemi ngan eao edam toa dol ngan gau ne. Be eta ngan gid iduaea mao. Eaba kelede toa iman dinga imperno aea, ei kekelen iduaea. Ta kadonga toa ne iparangrang posanga toa ienono ngan lem laulau.
13 “Teta pade nalat pago, be labone namamado tanoeai maitne ta nakakado gid posanga toa ne. Ngansa nakim leg tingelgel ga iuon lolodeai. 14 Gau nabada lem posanga ga ila pagid na. Be gid panua tanoeai timan ad isat, ngansa leda panua toa ne, gid tanoeai ad mao, lalaede mambe gau tanoeai ag mao pade. 15  * Mt 6.13, 2Te 3.3Leg raring eine ngan eao bada gid ta titnan tano toa ne mao. Be nakim eao mariala ngan gid kemi ta irangrang ngan eaba paeamao ipaeabu ngan gid mao. 16 Gid tanoeai ad mao, lalaede mambe gau pade tanoeai ag mao. 17 Eao lem posanga eine posanga tautaunga. Be ngan lem posanga toa ne, dol lem ul ngan gid. 18  * Ins 20.21Gau nasula gid ga tila tanoeai, lalaede mambe eao sula gau ga nanam tanoeai. 19 Be ngan led kemi aea, nalongean gau mulian ta lem ul idae ngan gau. Toa bedaoa ta lem posanga tautaunga ikado ga lem ul ienono ngan gid pade.
20 “Be gau nararing ngan luanga gid kekelegid mao. Nararing pade ngan luanga gid panua toa tilongo led posanga ta lolod matua ngan gau. 21 Apa, nararing ta irangrang ngan gid panua toa busa ne lolod kelede, lalaede mambe eao mado pagau ga gau namado pago. Ngansa nakim gid pade timado pagitarua. Toa bedaoa ta gid panua toa ngada ne tanoeai ga tiuatai kemi mambe eao sula gau ga nanam. 22  * PA 4.32Be taranga kapei toa eao bada pagau ne, eine nabada pagid pade. Ngansa nakim lolod kelede, lalaede mambe gitarua loloda kelede. 23 Gau namamado pagid, be eao mamado pagau. Toa bedaoa ta tilup kelede, ta led lupnga kelede toa ne ga ila iuot lai. Ngansa nakim panua toa ngada ne tanoeai tiuatai mambe eao sula gau ga nanam, ga tiuatai mambe eao kim gid lalaede mambe kim gau pade.
24 “Apa, gau nakim gid panua toa eao bada ga tinam pagau manta tilup toman ngan gau ngan tibur isaoa namamado ngan ta tigera leg taranga. Taranga toa ne, eao bada pagau ngansa lolom ikim gau mugaeai ngan tano ga bubur led otnga.
25 “Apa, eao tutui tau. Tautaunga, gid panua tanoeai tiuatai ngan eao mao. Be gau naoatai ngan eao. Be leda panua toa ne tiuatai mambe eao sula gau ga nanam. 26 Gau tota napaola edam pagid, be gau ga napapaola pade ga ilalala ga ila. Toa bedaoa ta lem kadonga kimnga aea toa kim gau ngan, eine ga ienono pagid, ga gau pade namamado pagid.”

*17:3: 1Io 5.20

*17:4: Ins 4.34

*17:5: Ins 1.1

*17:12: Ins 6.39, 13.18

*17:15: Mt 6.13, 2Te 3.3

*17:18: Ins 20.21

*17:22: PA 4.32