^
FILIPIDEENƆ
Pↄlu aduakɛna Filipideenↄnɛ
Kirisin Pↄlu wɛ̃̀ndi ũ
Zĩndabusana
À guu puńnɛ anduna guu
Timↄti kↄ̃n Ɛpafarↄdituo
Kirisi dↄ̃na
Pↄ́ kɛ̀ nɛ́ɛ pɛɛa lena
Lɛ́dammana
Pↄlu Filipideenↄ sáabukpana
Lɛ́zammana