^
HEBREOS
Dechuh Dendiohs Da̱ya ye, ca̱h ye, checadino ihyan iyehnse ndudo yahn ye
Da̱ya Dendiohs ne, tahque ndina̱n ye che co nducoya̱ca ángel
Hua nda̱hca̱ che ca̱hcoma̱n vo Ndudo yahn Dendiohs
Dihvo vo Jesucristo ne, nda̱ ye muhn iyehnse cuh, nda̱conda̱ ye ihyan
Vederihquentiyon che quenan cuma Dihvo vo Jesucristo ne, tahque yudo che co vederihquentiyon che quenan cuma Moisés
Ihyan che cuahtenan ye na̱n Dendiohs
Dihvo vo Jesucristo ne, nda cuande ye ihyan yahn ye
Ca̱hnda che ca̱hcoma̱n vo che ritahno vo Dihvo vo Jesucristo
Richahtino vo Dihvo vo Jesucristo cuahn da̱ma
Va ta̱h Dihvo vo Jesucristo vederihquentiyon nduhca̱ che quenan cuma Melquisedec
Nuhnde ta̱h Dihvo vo Jesucristo vederihquentiyon ra che nda̱hco ca̱de Dendiohs
Chih Dihvo vo Jesucristo ca̱va nunde yuhn vo
Nahn che cochahtino vo Dendiohs
Nduhca̱ che ritahno ihyan Dendiohs
Cochahtino vo Dihvo vo Jesucristo
A̱ma ca̱hnda che cuahcota̱hn vo yahn Ndudo yahn Dendiohs
Nduhca̱ che nahn Dendiohs che cuahtechico vo