^
Hiblu
Wapômbêŋ Nakaduŋ hamôŋ ek aŋela
Nodaŋô katô ba nosopa!
Yisu hatôm alalô ŋê pik
Yisu ma bêŋ ek Mose
Abô lôklokwaŋ hathak ŋê takatu ba miŋ êvhaviŋ ami
Wapômbêŋ anêŋ bamtu
Yisu ma anyô bêŋ habôk da
Miŋ notak unim ôêvhaviŋ ami
Abô atu ba havak ma miŋ hatôm epole vê ami
Melkisedek ma bêŋ ek ŋê Livai
Da lukmuk anêŋ lôklokwaŋ ma bêŋ ek da bô
Yisu ma tabô lukmuk
Tabô lukmuk ma bêŋ ek tabô bô
Malak yeŋ atu ba hamô pik
Kilisi anêŋ thalaleŋ hatôm da
Thalaleŋ havatho tabô lukmuk loŋ
Kilisi hêv da bôlôŋ te iyom
Kilisi da hêv i hatôm da
Alôana bidoŋ ek Wapômbêŋ
Alalô miŋ nandô Wapômbêŋ ami
Alalôaniŋ êvhaviŋ imiŋ lôklokwaŋ
Êvhaviŋ anêŋ vuli
Wapômbêŋ hêv malaiŋ ek êndôŋ alalô
Alalô miŋ nambôliŋ dômiŋ ek Wapômbêŋ ami
Abô anêŋ daŋ