^
Matey
Aye t-xe'chil ja' saje Crist
Ajo titz'jlin Jesús
Tej kypon aj nab'l q'olb'ilte Jesús
Tej kyxi' Jesús toj tx'otx' Egipto
Ajo tyol Juan, a Jawsil A'
Tej tku'x Jesús toj nim a' te jawsb'il a'
Ok Jesús toj joyb'il tu'n tajaw il
Tej t-xi xkye taq'in Jesús toj tx'otx' te Galiley
Tej kytzaj ttxko'n Jesús kyaje ichin nchi kyiẍintaq
Tej t-xnaq'tzin Jesús nimku xjal
Tej tyolin Jesús twi' wutz
Ma qo ok te atz'in ex te spiky'in te twutz tx'otx'
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'j ojtxe kawb'il
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo tyab' wib'aj
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo ky'a'jin
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo kypa'b'l kyib'xjal
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo qyol
T-xnaq'tzb'il Jesús tu'n mi xelsitjo nya wen
T-xnaq'tzb'il Jesús tu'n kyok qk'u'jli'n a nchi jaw tu'n kyq'oj qi'j
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo qb'inchb'in tb'anilx
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo na'j Dios
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo tu'n qpa'n wa'yaj
A qq'inimil toj kya'j
Ajo tzaj te qxmilil
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo pwaq
Nchi ok tka'yinte Dios tk'wal
Nya wen tu'n qok kawil ti'j tnimb'il juntl
Qo qanin, qo jyon, ex qo q'olb'in; qu'n ktzajil ttzaq'win Dios
Jun t-xilin tumil tu'n Jesús tib'aj tkyaqiljo lo
A tal much' tjpel ex tal much' b'e
T-xnaq'tzb'in Jesús kyi'j kyb'inchb'inxjal
Nya qkyaqilx qo okix toj Tkawb'il Dios
Kab'e wiq tq'uqil qchwinqil
Tej tq'anit jun xjal tu'n Jesús yab'taq tu'n tx'a'k, a noq n-el lemimin
Tej tq'anit taq'nil jun xo'l q'aq', a nya aj Judiy, tu'n Jesús
Tej tkub' tq'anin Jesús tnana t-xu'jil Pegr
Tej tkub' tq'anin Jesús nimku yab'
Tej kyajtaq nimku xjal tu'n kyxi lipe ti'j Jesús
Tej tmiyet kyq'iq' ex nijab' tu'n Jesús
Tej kyex tlajo'n Jesús taq'nil tajaw il toj kyanmin kab'e xjal aj Gadara
Tej tkub' tq'anin jun kox tu'n Jesús
Tej ttzaj ttxko'n Jesús Matey tu'n tok te t-xnaq'tzb'in
Jun kyxjelxjal ti'jjo tu'n tkub' kypa'nxjal wa'yaj
Tej tkub' tq'anin Jesús kab'e xjal
Tej tkub' tq'anin Jesús kab'e moẍ
Tej tkub' tq'anin Jesús jun mib'in yolin
Ntzaj q'aq'in tk'u'j Jesús kyi'jxjal
Tej tjaw tsk'o'n Jesús kab'lajaj t-xnaq'tzb'in
Tej kyxi tsma'n Jesús t-xnaq'tzb'in q'mal Tb'anil Tqanil kolb'il
Tzul yajb'il qi'j tu'n tpaj qnimb'il
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'j alqe tu'n qxob'a
Mi kub' qewin Jesús kywutzxjal
At pa'b'l qxol kyuk'a txqantl noq tu'n tpaj qnimb'il
Aye' oyaj tu'n Dios toj kya'j
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'j Juan, a Jawsil A'
Nchi ok tilin Jesús xjal, tu'n noq ch'in kynimb'il
Tkawb'il Dios kujxix kyib'aj tnam, a kyky'e' chi nimin
Ajo ajlab'l tu'n Jesús
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo q'ij te ajlab'l
Tej tkub' tq'anin Jesús jun ichin nti' tanmin tq'ob'
A Jesús jun taq'nil Dios sk'o'nxix
¿Ja'n tzaje tipin Jesús, tu'n kyetz tlajo'n taq'nil tajaw il toj kyanminxjal?
Antza k-yek'ile qnimb'il tu'n qb'inchb'in
Tej t-xi kyqanin aj il jun techil tipin Jesús
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo kb'ajil kyi'jjo xjal, a nya nimilqe
Ankyeqexixjo titz'in ex tnana Jesús
Jun techil tze'n kyanmin xjal ti'j Tyol Dios
Nuk'b'il tu'n Jesús ti'jjo t-xnaq'tzb'il
Kub' tchiky'b'in Jesús ti'jjo techil tze'n kyanmin xjal ti'j Tyol Dios
Jun techil kyi'jjo k'ul nya wen kyxol triy
Jun techil ti'j twutz mistas, ex tze'n nch'iye Tkawb'il Dios
Juntl techil ti'j tze'n nch'iye Tkawb'il Dios tzalu'n twutz tx'otx'
Tiqu'n nyolin Jesús kyuk'a techil
Nxi tchiky'b'in Jesús kye t-xnaq'tzb'in techil ti'jjo k'ul toj triy
Jun techil ti'jjo Tkawb'il Dios tze'nku jun q'inimil noq ewin
Jun techil ti'jjo tal ab'j, a wi'yilxix
Jun techil ti'jjo jun pa te tzuyb'il kyiẍ
Ajo ojtxe q'inimil exsin ak'aj q'inimil
Tej t-xi' Jesús toj ttanim, a Nazaret
Tej tkub' b'yo'n Juan, a Jawsil A'
Tej kyk'a'chit jwe' mil ichin tu'n tipin Jesús
Tej tb'et Jesús tib'aj a'
Tej kykub' tq'anin Jesús yab' toj Genesaret
Tej t-xnaq'tzin Jesús ti'jjo kyxmiletz'ilxjal
Tnimb'il jun qya, a nya aj Judiy
Tej tq'anit nimku yab' tu'n Jesús
Tej kyk'a'chit kyaje mil ichin tu'n Jesús
Tej t-xi kyqanin aj il jun techil tipin Jesús
Ajo kyxnaq'tzb'il Parisey ex Sadusey
Tej t-xi tq'ma'n Pegr qa Kolil te Jesús
Tej tyolin Jesús ti'j tkyimlin
Tej ttx'ixpit tka'ylajtz Jesús
Tej tex tlajo'n Jesús taq'nil tajaw il toj tanmin jun q'a
Tej tyolin Jesús tkab' majin ti'j tkyimlin
Tej t-xi tchjo'n Jesús jun pwaq toj ja te na'b'l Dios
¿Ankyexixtl at toklin toj Tkawb'il Dios?
Jun techil tu'n Jesús, tu'n mi qox tz'aq toj il
Jun techil tu'n Jesús ti'jjo rit xi naj
Tze'n tu'n tkub'e najsit til jun quk'a
Techil tu'n Jesús ti'jjo aq'nil, a mi xkub' tnajsin tk'as tuk'a
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'jjo tu'n tkub' kypa'nxjal kyib'
Tej kykub' tky'iwlin Jesúsjo tal k'wal
Tej tyolin jun ku'xin q'inintaq tuk'a Jesús
Jun techil tu'n Jesús kyi'j aq'nil toj tqan uv
Tej tyolin Jesús te tox majin ti'j tkyimlin
Tej t-xi tqanin tnana Santyaw ex Juan jun b'a'n te Jesús
Tej kyq'anit kab'e moẍ tu'n Jesús
Tej tkanin Jesús toj Jerusalén
Tej kyex tlajo'n Jesús jni' k'ayil toj tnejil ja te na'b'l Dios
Tej ttzqij tqan iw tu'n Tyol Jesús
Jun kyxjel Parisey ti'j toklin Jesús
Jun techil tu'n Jesús ti'jjo kab'e k'walb'aj
Jun techil tu'n Jesús kyi'jjo manil tx'otx'
Jun techil ti'j jun wa'n tb'anilx te mejeb'lin
Jun xjelb'itz te Jesús qa wen tu'n t-xi chjet k'ayb'il
T-xnaq'tzb'il Jesús ti'j qa il ti'j tu'n qjatz anq'intl juntl majl
Alkye kawb'il nimxix toklin kyxoljo txqantl
T-xjelb'itz Jesús kye Parisey
Tej tyolin Jesús kyi'j Parisey ex xnaq'tzil ti'j ojtxe kawb'il
Tej tjaw oq' Jesús ti'j Jerusalén
Tej tyolin Jesús ti'j aj tjapin b'aj tkyaqil
Tej t-xi tq'ma'n Jesús ti'chaq kb'ajil, aj ch'ixtaq tjapin b'aj tkyaqil
A tulil Jesucrist juntl majl
Jun techil tu'n Jesús ti'j jun aq'nil wen ex ti'j juntl, a nya wen
Jun techil kyi'jjo lajaj txin
Jun techil tu'n Jesús, tu'n tok tilil qu'n toj qchwinqil
Aj kyok kykyaqilxjal toj pa'b'in twutz Jesús
Tej kykyij Judiy toj wen tu'n tkub' kyb'yo'n Jesús
Tej tok tsu'n jun qya jupsb'il ti'j twi' Jesús
Tej tkyij b'ant ti'j tu'n Judas, tu'n t-xi k'ayit Jesús
Tej tkub' tiky'sin Jesús tnejil Xjan Wab'j
Tej t-xi tq'ma'n Jesús, qa tu'n tkub' tewintaq Pegr
Tej t-xi' Jesús na'l Dios toj Getsemaní
Tej tkux q'o'n Jesús toj tze
Tej tpon Jesús kywutz nmaq kawil
Tej tkub' tewin Pegr, qa tojtzqi'ntaq Jesús
Tej t-xi q'i'n Jesús twutz Pilat
Tej tkub' tb'yo'n Judas tib'
Tej tyolin Pilat tuk'a Jesús
Tej t-xi tq'ma'n Pilat, tu'n tkub' b'yet Jesús
Tej tjaw pejk'it Jesús twutz cruz
Tej tel kyim Jesús
Tej tkux muqu'n Jesús
Aye xq'uqil ttzi tjulil Jesús
Tej tjaw anq'intl Jesús juntl majl
Tej t-xi kyq'ma'n xo'l q'aq' tqanil ti'j Jesús
Tej toqxenin Jesús kyaq'in tsanjil