^
1 Tessalonicenses
Tessalônica Ponkon Ko'manto' Pî' Paulo Eseurîma
Tessalônica Po Teesenyaka'mato' Pî'
Paulo Eseurîma
Tessalônica Cidaderî Pona Itîîpai Paulo Wanî.
To' Yekare Enepî'pî Timóteoya Paulo Pia.
Paapa Wakîri Pe Ko'mannî Pî' Paulo Eseurîma.
Uyepotorîkon Ii'to' Yekare Pî' Eeseurîma.
Tîwarî E'pai Awanî Uyepotorîkon Ii'to' Pî'
Tiwin Kono'pî Pe To' Panama Pauloya.