^
HEBRU
Vaiming navy tah Sawcapaw alai vy
Nawthlia pawtah raering pehnah
Zisu cawh a uny sahlo hratah a tua
Zisu cawh Moses navy tah a rungnaw vy
Zing lynah cawtah raering pehnah
Khazing cawngsaw sahlo cawtah ahianah
Zisu cawh tlangbui alaicaipaw a cang
Pohly ly nápawtah raering pehnah
Khazing biakang a cy zia
Tlangbui Melkhizedek
Zisu cawh Melkhizedek khatah a lo
Biahrai tha tlangbui laicaipaw
Alui letei behnah pai ing
Zisu Khri thisai
Khri uikheh pehlainah khah ming vytei cawtah a zaw
Teria rua pawtei ynah
Zing ná tah
Khazing tah a sawtei leh aa ziaza a parai
Khazing reinge ly cawtah raering pehnah
A changnah pasynah