^
ยากอบ
โจ้ดมาย ต่องก่า เวอ จี่ต่าง ย่าง
วี่ไซป้านญา แน เจ่อ ย้าง
อางจาอางปาง ม้าม้า ย้าง
นืงบาเจ้อ อางเลิ่ง นี้ พาจาว มาง ก้อง จายลือ บ่าอ่า
พาจาวจี่ต่าง แฮ้ง น้า ยาว ฮายเค่ ย้าง
ศาสนา ม้าม้า ย้าง
ชฺ้าง อางตูกอางพาน อือนา บ่าฮูย้า โจ
พาจาว มางนา เจ่อ ยาว ยาง ม่าอู่บจี่ต่าง แฮ้ง ฮา เค่ ย้าง
จี่ต่าง แล่ม แล่ โว
พาจาว มาง ก้อง วี่ไซป้านญา จาย ลือ ชีย้าง
พาจาว มางนา น้าจ่าง ย้าง
พาจาว ม้า อางลี้บอางล่าว แต่งฮู แน ต้าดต่อนฮู มาง ย้า
จี่โอ่ด อางเลิ่ง แฮ้ง ม่าอู่บ ย้าง
ชฺ้าง อางจาอางปาง อือนา ม่าอู่บ ย้าง
ก่ามโอ่ด จา โว
ค่าตอง จี่ต่าง แฮ้ง แล่ม แล่ โว
ชฺ้าง เจ่อ อือ อธิษฐานจี่ต่าง ล่าที่ อางจา ย้าง