^
Yon
Mere beleŋ po al hiriŋ
Yon Baptais beleŋ saba tagalyiŋ
Yesube Al Kuruŋ Urmiŋ
Al karwo Yesuyen komatmiŋ hamiŋ
Yesu beleŋ Filipya Natanielya komatmiŋ yiryiŋ
Yesu beleŋ fe tigiri tike wain hiriŋ
Yesu beleŋ Al Kuruŋyen ya balem bana hora meteŋ teŋ hinhan mar yakira tiyyiŋ
Yesu beleŋ Nikodemusya mere tiyaryum
Yon Baptais beleŋ Yesu niŋ kawan po tagalyiŋ
Yesuya Samaria bere kura goya mere tiyaryum
Yesu beleŋ doyaŋ al kura gote urmiŋ sope iryiŋ
Yesu beleŋ al garbam miŋyaŋ kura Betesida fe ala siŋakde hinhin goyen sope iryiŋ
Al hoyaŋ wor Yesube ganuŋ goyen tagalamiŋ
Al 5,000 biŋge paka yiryiŋ
Fe hende huwarde kuriŋ
Yesube Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ gote saŋiŋ miŋyaŋ
Yesuyen komatmiŋ yago budam tubul teŋ kwamiŋ
Yesube gabu nalu kuruŋ kura “Ya Kawan Heŋ Heŋ” ineŋ haŋyen goke Yerusalem hurkuriŋ
Yesu beleŋ gabu nalu kuruŋde gor al saba yiryiŋ
Yesube Mesaia?
Yuda marte doyaŋ marbe Yesu niŋ dufaymiŋ saŋiŋ ma iramiŋ
Bere mata buluŋ miŋyaŋ kura Yesu hitte tawayamiŋ
Yesube hulsi
Yesuya Abrahamya
Al diliŋ titmiŋ kura sope iryiŋ
Sipsipya doyaŋ almiŋya
Yuda mar tumŋaŋ Yesu asogo iramiŋ
Lasarus kamyiŋ
Lasarus kamtiŋde mat isaŋ hiriŋ
Yesu mayke kami yeŋ mere sege iramiŋ
Maria beleŋ he fimiŋ hamiŋ kusamuŋ goyen Yesu kahaŋde wogoryiŋ
Mesaia Yerusalem kuriŋ
Yesube kamyeŋ goke tagalyiŋ
Yuda marbe Yesu pel irtek po hamiŋ
Yesu beleŋ komatmiŋ yagot kahaŋ halde yunyiŋ
Yesu beleŋ saba tareŋ gergeŋ goyen komatmiŋ yunyiŋ
Yesu beleŋ komatmiŋ saŋiŋ yiryiŋ
Yesube wain he, irde yende alya bereyabe gote haniŋ
Megen niŋ marbe Yesuyen komatmiŋ haram yirde hinayiŋ
Holi Spirityen meteŋ
Yesu niŋ biŋ misiŋ nurnayiŋ gega, kamebe amaŋ henayiŋ
Yesu beleŋ komatmiŋ ge teŋ Al Kuruŋ gusuŋaŋ iryiŋ
Yesu asogo haniŋde kiryiŋ
Yesube pris buda gote kuruŋmiŋ Anas hitte tukamiŋ
Pita beleŋ haŋkapya Yesu niŋ helwaŋ hiriŋ
Pris buda gote kuruŋmiŋ beleŋ Yesu gusuŋaŋ iryiŋ
Pita go sopte Yesu niŋ helwaŋ hiriŋ
Yesube Pailat diliŋ mar huwaryiŋ
Yesu kuruse hende kamyiŋ
Yesu kamyiŋ
Yesu mete tiyamiŋ
Yesube kamyiŋde mat huwaryiŋ
Makdala niŋ Mariabe Yesu kinyiŋ
Komatmiŋ beleŋ Yesu kenamiŋ
Tomas beleŋ Yesu kinyiŋ
Komatmiŋ 7 beleŋ Yesu kenamiŋ
Yesu beleŋ Pita tareŋ iryiŋ