^
Jakobo
Kuluphiro na marifwa
Uchiya na utajiri
Majaribu na mateso
Kusikira maneno ga Mlungu alafu ugahende
Onyo kuhusu kubaguwana
Kukuluphira bila ya mahendo ni kazi bure
Rinda lilimiro na ugombaro
Marifwa ga kpweli gala kpwa Mlungu
Richani mai na mumhumikire Mlungu
Msilaumiane
Msihende ngulu mana tammanya ra muhondo
Matajiri munaonywa
Vumirirani mashaka
Uwezo wa kuvoya Mlungu