^
Aisaia
Aisaia 2:1-5
Yawetä kome terak bänep kwini api pewän ahäneŋ
Aisaia 5:1-7
Wain epänta man wärani
Aisaia 6:1-13
Anututä Aisaia epän man iwetkuk
Aisaia 7:10-17
Anututä intäjukun äma wäpi Ahas kudän kudupi kubä iwoŋäreŋkuk
Aisaia 9:1-7
Intäjukun äma säkgämäninik kubä api ahäweko unitäŋo manbiŋam
Aisaia 11:1-10
Intäjukun äma kodaki api ahäwek
Aisaia 12:1-6
Bänep täga kap
Aisaia 25:6-9
Ekänitä kumäŋ-kumäŋ täŋo kehäromi api däpmäŋ tärewek
Aisaia 35
Anutu täŋo ämawebeniyetä oretoret bumta api täneŋ
Aisaia 40:1-11
Bänep pidämtak man
Aisaia 42:1-9
Ekäni täŋo epän äma unitäŋo manbiŋam
Aisaia 42:10-21
Anutu iniŋ oretoret kap kubä
Ekänitä ämawebeniye täŋkentäkta yäŋkehäromtak man yäŋkuk
Aisaia 43:16-21
Anututä imaka kodaki kubä api täŋpek
Aisaia 44:6-8
Yawe bureni kubä-tägän itak
Aisaia 45:1-7
Anututä guŋ äbot kubä täŋo intäjukun äma u piä man iwetkuk
Aisaia 45:20-25
Ämawebe kuduptagän Ekäni gämoriken api itneŋ
Aisaia 49:1-18
Anutu täŋo piä watä äma
Anututä ämawebeniyeta butewaki nadäŋ yämiŋpäŋ äneŋi api yäpän täganeŋ
Aisaia 50:4-11
Anutu täŋo watä äma uwä man buramik täŋpani
Aisaia 52
Jerusalem waŋkukopäŋ Yawetä yäpän tägaŋkuk
Ämawebe kuduptagäntä Anutu täŋo kehäromi kwawak api käneŋ
Anutu täŋo epän ämatä komi bäräpi terak äroŋkuk
Aisaia 53
Aisaia 55:1-11
Ekäni täŋo iron pähap
Aisaia 56:1-8
Anututä ämawebe gägäni api yämagurek
Aisaia 57:15-21
Anututä ämawebeniye täŋo momi api peŋ yämek
Aisaia 58:1-9
Anutu iniŋ oretoret kädet bureni
Aisaia 60:1-6
Jerusalemtä Anutu täŋo peŋyäŋek terak säkgämän api irek
Aisaia 61
Manbiŋam tägagämän kubä
Säkgämän irit bureni api ahäwek
Aisaia 62:1-12
Jerusalemtä wäp kodaki api yäpek
Yäpätägak äma bureni äbätak!
Aisaia 63:7-10
Anututä Isrel ämawebe nadäŋ yämikinik täŋkuko unitäŋo manbiŋam
Aisaia 66:10-14
Jerusalemtä irit säkgämän api kaŋ-ahäwek
Aisaia 66:15-24
Ämawebe komeni komenitä Anutu gämoriken api itneŋ