^
2 Coríntios
Pauloa khai bini'aki ada Deus
Aabosi'iki ida Paulo aadahaonina-ra nofivini
Aakariakavahaki ada makhira kidihojai asohiriki
Mahi ipohiriki Paulo hoja'iki Trôade sidajia
Cristo haria bananiki hari
Deus kava'iponahi ja'dini kavaranihi
Kamoti aka'bo'dariki fori arihiki hari
Cristo-ra avakaijokaha'oadahavini
Ija'ari abononi ja'dini-ra vahojaki bana
Cristo kabadani ida Deus kava'ahi haria nihaja
Deus athi avaadahaoniva abono kabadani
Ni-jahaki ida Cristo kaija'ari vihiki vihiriki khama
Khaii niki ada Paulo
Ija'ari kagahinainofiki varani hini hida
Tito ipohina khama varani vihina hida
Cristo kaija'aria vagathaniki ida vagahinana jiniroa
Paulo abono-ra vajari'davini athini
Paulo vara va'ora vani'aki adani Cristo athi avaadahaoniva abono 'badara
Pauloa vara bivani'aki ida jahariharina
Pauloa vara bivani'a'iki ida vadami fori hiki
Va'i soko iniki ada Paulo
Paulo va'ora nava'isohivini anokhomi'iki