23
Sari na Rane Vinahesi
Meke zama la koe Mosese se Zihova, “Mamu zama guahe koari tinoni Izireli: ‘Hire sari na inevaṉa saripu ele vizati Rau. Arini sari na inevaṉa te Zihova saripu kaqu tozi vurani goi koari na tinoni Izireli pude na rane vinarigara hopedi.
Sa Rane Sabati
Koari ka onomo rane si kaqu taveti gamu sari na mia tinavete, ba koasa rane vina zuapa, sapu sa rane Sabati, si na rane magogoso. Kaqu loke tinavete koasa rane sana, ba kaqu varigara mo pa vinahesi si gamu. Be pavei vasina koa gamu ba sa Rane Sabati si te Zihova.* Ekd 20:8-10, 23:12, 31:15, 35:2; Diut 5:12-14
Sa Inevaṉa Pasova meke sa Inevaṉa Bereti Loke Isitina
(Ninaedi rina Tinoni 28:16-25)
Mu zama vurani koari na totoso ta vizatadi sari na inevaṉa hire koari na tinoni pa popoa Izireli. Sa Inevaṉa Pasova te Zihova si ta tavete pa rane vina manege made koasa sidara kekenu, podalae pa totoso lodu sa rimata,* Ekd 12:1-13; Diut 16:1-2 meke koasa rane vina manege lima si podalae sa Inevaṉa Bereti Loke Isitina d. Koari ka zuapa rane dodurudi si lopu kaqu hena ia gamu si keke bereti sapu ta tavetae isiti. Koasa rane kekenu koari na rane hire si kaqu varigara pa vinahesi si gamu meke lopu kaqu taveti gamu sari na mia tinavete soti. Mi valani sari gemi ginani na mia vina vukivukihi koe Zihova koari ka zuapa rane. Meke koasa rane vina zuapa si kaqu varigara pule pa mia vinahesi si gamu, ba lopu kaqu tavetia gamu si keke tinavete soti.* Ekd 12:14-20, 23:15, 34:18; Diut 16:3-8
Sari na Vua Kenudi
9-10 Pana mae kamoa gamu sa popoa sapu ponini gamu e Zihova, meke paketi gamu sari na mia vuvua, si mamu paleke la nia koasa hiama sa iqoso huiti kekenu pa mua vinagi. 11 Kaqu paleke la nia sa hiama sa iqoso kekenu meke ovulu sage nia sa pa kenuna e Zihova, meke kote qetu nia Sa sa mua vinariponi. Kaqu vekoa sa hiama si asa koa sa rane pa mudina sa Rane Sabati. 12 Koasa ranena asa sapu vekoa goi sa mua vinariponi si kaqu va vukivukihi nia goi si keke tuna sipi kokoreo keke vuahenina sapu loke ari kisakisana. 13 Kaqu veko turaṉae nia tugo goi si karua kilo mamata palava sapu ta henie oela olive, pude na vinariponi si asa. Meke sa humaṉa lea tanisa vinariponi asa si variva qetu koe Zihova. Meke kaqu veko turaṉae nia tugo goi si keke vinariponi sapu keke lita vaeni. 14 Lopu kaqu hena ia gamu si keke vasi ginani koasa vinua kekenu, be ginani makatana, babe ta kinana pa nika, babe na ginani motuna, osolae vala nia goi sa vinariponi hie koe Tamasa. Sa tinarae hie si kaqu ta kopue koari doduru sinage na sage koari doduru totoso mae hiroi.
Sa Inevaṉa Pakepakete
(Ninaedi rina Tinoni 28:26-31)
15 Mu naei sari ka zuapa vuiki dodurudi podalae koasa rane pa mudina sa rane Sabati, sa rane kekenu pa vuiki sapu paleke la nia goi sa iqoso huiti kekenu pa mua vinagi pa inuma sapu vala nia goi koe Zihova.* Ekd 23:16, 34:22; Diut 16:9-12 16 Koasa vina lima ṉavulu puta rane, sapu pa mudina sa Sabati vina zuapa si mamu vala nia koe Zihova si keke vinariponi huiti vaqurana pule koasa mua vinagi pa inuma. 17 Karua botubotu bereti si kaqu paleke lani ri na hopeke tatamana koe Zihova. Karua kilo mamata palava memehedi si kaqu ta tavete koa ri hopeke bereti sapu henia isiti, beto asa si kaqu ta vala koe Zihova pude na vinariponi tana vua kenuna sapu ta pakete pa inuma. 18 Kaqu ta veko turaṉae koari na bereti sari ka zuapa tuna sipi kokoreo, sapu hopeke keke vuahenidi meke loke ari kisakisadi, keke bulumakao kokoreo vaqurana meke karua sipi kokoreo. Kaqu na vina vukivukihi va uququ koe Zihova si arini, turaṉae koari na dia vinariponi huiti, na vinariponi kolo vaeni. Sa vinariponi asa si kaqu tava uqu pa nika meke sa hinumaṉa lea tanisa si kaqu ta qetue koe Zihova. 19 Beto hoi si mamu va vukivukihi nia si keke qoti kokoreo pude na vina vukivukihi tana sinea, meke karua tuna sipi kokoreo sapu keke vuahenidi, pude na vina vukivukihi tana binaere koe Zihova. 20 Kaqu ovulu sage nia sa hiama sa bereti turaṉae koari karua sipi kokoreo pa kenuna Zihova, pude na vinariponi arilaedi koa Sa pude na ginani tadi na hiama. 21 Koasa rane sana si lopu kaqu taveti gamu sari na mia tinavete soti, ba kaqu varigara meke vahesia gamu sa Tamasa. Sa tinarae hie si kaqu ta kopue koari na mia sinage na sage be pavei vasina koa si gamu doduru totoso mae hiroi.
22 Pa totoso pakepakete si gamu koari na mia inuma, si lopu kaqu koto va kamo la i gamu sari na huiti pa hukihukiridi rina mia inuma, meke lopu kaqu pule la si gamu meke seke vagi sari na batudi sari na huiti saripu koa holadi vasina; mi veko hola i si arini pude tadi na tie habahualadi na tie karovodi pude henai. Ura Arau se Zihova sa Mia Tamasa.’ ” * Liv 19:9-10; Diut 24:19-22
Sa Inevaṉa tadi Buki
(Ninaedi rina Tinoni 29:1-6)
23 Meke zama la koe Mosese se Zihova, “Mu zama guahe koari na tinoni pa Izireli, 24 ‘Kaqu kopu nia gamu sa rane kekenu koasa sidara vina zuapa pude magogoso koasa ṉati rane asa, meke kaqu mae varigara pa vinahesi si gamu, pana avosia gamu nodolo va gelenaedi sari na buki. 25 Lopu kaqu taveti gamu sari na mia tinavete soti, ba kaqu va vukivukihi la koe Zihova si gamu.’ ”
Sa Rane Tinaleosae tana Sinea
(Ninaedi rina Tinoni 29:7-11)
26 Meke zama la koe Mosese se Zihova, * Liv 16:29-34 27 “Sa rane vina manege puta koasa sidara vina zuapa si na rane pude kaqu ta taleosae sari na sinea tadi na tinoni Izireli. Koasa rane asa si loke tie si kaqu hite hena ginani, ba kaqu varigara mo meke vahesia sa Tamasa meke va vukivukihi la koa Sa. 28 Loke tie si kaqu tavetavete koasa rane sana, sina asa sa rane sapu tava vulasa na taleosae sari na sinea tadi na tinoni Izireli. 29 Be hena ginani si keke tie koasa rane sana, si namu lopu kaqu tava mate palae koari na tie Izireli si asa. 30 Meke be keke tie si tavetavete koasa rane sana, sa Tamasa telena si kaqu kilasa va matea si asa. 31 Sa tinarae hie si kaqu soto la gua tugo koari na mia sinage na sage, be pavei vasina koa rini. 32 Pa rane vina sia koasa sidara vina zuapa podalae totoso lodu rimata meke kamo lodu rimata pa rane vina manege puta si na rane magogoso sapu ta vizatana pude tava madi si gamu, meke koasa rane asa si lopu kaqu hena ia gamu si keketoṉa.”
Sa Inevaṉa Vina Balabaladi rina Dia Ipi pa Qega
(Ninaedi rina Tinoni 29:12-40)
33 Meke zama la koe Mosese se Zihova,* Diut 16:13-15 34 “Mu zama guahe koari na tinoni pa Izireli: ‘Pa rane vina manege lima koasa sidara vina zuapa si kaqu podalae sa Inevaṉa Vina Balabaladi rina Ipi pa Qega d, meke ka zuapa rane si kaqu ta evaṉa si asa. 35 Koasa rane kekenu si kaqu varigara si gamu meke vahesia gamu sa Tamasa, meke lopu kaqu hite taveti gamu sari na mia tinavete soti. 36 Koari hopeke rane koari ka zuapa rane si kaqu turaṉa maeni gamu sari na mia vina vukivukihi na vinariponi ginani pude na mia vinariponi tana va uququ. Meke koasa rane vina vesu si mamu mae varigara pule pa vinahesi; mamu paleke maeni tugo sari na mia vinariponi ginani na vina vukivukihi pude tana va uququ.
37 Arini sari na rane tava hope pude kopuni gamu pude va lavatia se Zihova koari na vinarigara vinahesi. Kaqu valani sari na vinariponi na vina vukivukihi va uququ pa hope, na vinariponi huiti, na kolo vaeni pa hopeke rane. 38 Kaqu kopuni gamu sari na inevaṉa arini pa dia totoso meke gua tugo sari na rane Sabati te Zihova meke kaqu valani tugo sari na mia vinariponi saripu ele va tatarani gamu meke gua tugo sari doduru mia vinariponi saripu valani gamu pa mia hiniva soti koe Zihova.
39 Pana beto sa pinakepakete koari na mia inuma, si mi kopu nia sa Inevaṉa Vina Balabaladi rina mia Ipi pa Qega koari ka zuapa rane, podalae pa rane vina manege lima koasa sidara vina zuapa. Meke sa rane kekenu meke sa rane vina vesu si kaqu na rane arilaedi pude magogoso si gamu. 40 Meke koasa rane kekenu si kaqu henai gamu si kaiqa vua huda leadi saripu ele ta vizatadi koari na mia vuvua, meke vagi tugo kaiqa kava huda pamu na lelaṉa huda saripu koai na elelodi. Mamu tavetia sa inevaṉa hope pude va lavatia se Zihova sa mia Tamasa. 41 Mi tavetia sa inevaṉa asa pa ka zuapa rane hopeke vuaheni koasa sidara vina zuapa. Sa tinarae hie si kaqu ta kopue koari na mia sinage na sage doduru totoso mae hiroi. 42 Meke sari doduru tinoni Izireli si kaqu koa koari na ipi ka zuapa rane, 43 pude kaqu tumae nia ri na tumia koari na sinage mae hiroi sapu tavete guni he e Zihova sari na tinoni Izireli pude koa koari na ipi totoso turaṉa vurani Rau si arini pa popoa Izipi. Arau tugo se Zihova sa mia Tamasa.’ ”
44 Koasa siraṉa gua asa si poni nia Mosese koari na tinoni Izireli sa tinarae pude kaqu kopuni rini sari na inevaṉa hope.

*23:3 Ekd 20:8-10, 23:12, 31:15, 35:2; Diut 5:12-14

*23:5 Ekd 12:1-13; Diut 16:1-2

*23:8 Ekd 12:14-20, 23:15, 34:18; Diut 16:3-8

*23:15 Ekd 23:16, 34:22; Diut 16:9-12

*23:22 Liv 19:9-10; Diut 24:19-22

*23:26 Liv 16:29-34

*23:33 Diut 16:13-15