^
Jonas
Jonas gən̰ Mãr̰ĩ buw bam
Amsa gənə̂ Jonas duwa managə doche nudə̂wə̂
Jonas al Mãr̰ĩ buw managə Ninibə
Jonas dusu so me Mãr̰ĩ ər̰in̰u