^
Юҳанно
Каломи ҳаёт
Шаҳодати Яҳёи Таъмиддиҳанда
Барраи Худо
Шогирдони аввалини Исо
Тӯй дар Қанои Ҷалил
Хонаи Худоро пок кардани Исо
Сӯҳбати Исо бо Ниқодимус
Исо ва Яҳё
Сӯҳбати Исо бо зани сомарӣ
Шифо ёфтани писари амалдор
Шифо ёфтани мард дар назди ҳавз
Ихтиёри Писар
Шоҳидони Исо
Сер кардани панҷ ҳазор кас
Дар рӯи об роҳ гаштани Исо
Исо нони ҳаёт аст
Калом дар бораи ҳаёти абадӣ
Беимонии бародарони Исо
Таълимоти Исо дар вақти ид
Оё Исо Таъиншудаи Худо аст?
Нобоварии роҳбарони яҳудӣ
Бахшиш ёфтани зани гунаҳкор
Нури ҷаҳон
Пешгӯйии марги Исо
Шогирди ҳақиқӣ
Исо ва Иброҳим
Шифо ёфтани кӯри модарзод
Пурсуҷӯ оид ба шифо ёфтани марди кӯр
Кӯрии рӯҳӣ
Масал дар бораи чӯпони нек
Рад шудани Исо
Марги Лаъзор
Исо зиндакунанда ва ҳаётбахшанда аст
Исо Лаъзорро зинда мекунад
Бо равған молида шудани Исо
Ба Ерусалим бо тантана ворид шудани Исо
Маргашро пешгӯӣ кардани Исо
Беимонии одамон
Пойҳои шогирдонро шустани Исо
Пешгӯйии Исо дар бораи хиёнат дар ҳаққи ӯ
Фармони нав
Пешгӯйии Исо дар бораи Ӯро инкор кардани Петрус
Исо роҳ ба сӯи Падар аст
Ваъда дар бораи Рӯҳи Муқаддас
Исо токи ҳақиқӣ аст
Нафрати ҷаҳон
Кори Рӯҳи Муқаддас
Ба шодӣ табдил ёфтани ғами ғусса
Ғалаба бар ҷаҳон
Барои шогирдонаш дуо кардани Исо
Дастгир шудани Исо
Исоро инкор кардани Петрус
Исоро пурсуҷӯ кардани сарвари рӯҳониён
Бори дигар Исоро инкор кардани Петрус
Исо дар назди Пилотус
Ба марг ҳукм шудани Исо
Мехкӯб шудани Исо
Марги Исо
Дафни Исо
Зиндашавии Исо
Ба Марями Маҷдалия зоҳир шудани Исо
Ба шогирдон зоҳир шудани Исо
Исо ва Тумо
Ба ҳафт шогирд зоҳир шудани Исо
Исо ва Петрус
Исо ва шогирди дӯстдоштааш