6
Məto-inu itɨmat ioatol wək kitiəh itɨmat Uhgɨn, ekotətapəh əskasɨk otəmat məmə nian Uhgɨn tətawte-in rəhan nəwɨrən kəm itəmat, nəsotosən tahmen in nat əpnapɨn əm, məto-inu Uhgɨn tatən məmə,
“E nian ətuatɨp, eməto ik,
kən e nian rəha nosmegəhən, emasitu lam.” Aes 49:8
Iakən kəm itəmat, məmə roiu, in nian ətuatɨp rəha Uhgɨn, roiu in nian rəha nosmegəhən.
Nian əskasɨk mɨn e nəmegəhən rəha Pol
Esotolən nat kit itəm suah kit otəme lan e rəhan nahatətəən, məto-inu esotolkeikeən məmə okəsən ratən wək rəhatɨmat. Məto nolən mɨn rafin e nəmegəhən rəhatɨmat koatəgətun məmə itɨmat iolwək mɨn pahrien rəha Uhgɨn: itɨmat ekotətul əskasɨk e nian rəha nəratən, ne nian iəkɨs mɨn, ne nian itɨmat ekotəto tərat. Netəmim kəmotoh itɨmat, kən kəmki-pən itɨmat e kalapus, kən katɨtəp itɨmat məmə okoh itɨmat. Emotol pɨk wək, məsotapɨlən lapɨn, kən nəumɨs tus itɨmat. 2 Kor 11:23-27 Esotolən nolən kit itəm tatol nɨkitɨmat tamkɨmɨk, itɨmat ekotenatɨg, nətəlɨgən rəhatɨmat kaifəməh, ekotol təwɨr kəm netəmim, Narmɨn Rəha Uhgɨn tatər e nɨkitɨmat, kən ekotolkeike netəmim e nolkeikeən pahrien. 1 Tim 4:12 Ekoatən əm nɨpahrienən, kən nəsanənən rəha Uhgɨn tətatɨg etɨmat. Rəhatɨmat nolən ətuatɨp in tahmen e natɨmnat rəha nəluagɨnən o nohən ne nətlosɨgən. Netəmim neen koatɨsiai-in itɨmat, neen koatehm-əhau itɨmat, neen koatən rat itɨmat, neen koatən wɨr itɨmat, neen koatən məmə itɨmat ekoateiuə məmə itɨmat iolwək mɨn rəha Uhgɨn, məto itɨmat iolwək mɨn pahrien rəhan. Netəmim neen kəsotegəhan-inən məmə itɨmat aposol mɨn pahrien, məto netəmim tepət koatən məmə itɨmat aposol mɨn pahrien. Nian rafin nɨmɨsən tatɨtəp itɨmat, məto ekoatəmegəh əh. Katoh itɨmat, məto kəsohamnuən əh itɨmat. 2 Kor 4:10 10 Nɨkitɨmat təpou, məto nian rafin ekotagien əh. Rəhatɨmat nautə tɨkə, məto itɨmat ekotol netəmim tepət rəhalat nautə tepət. Rəhatɨmat nat kit tɨkə, məto ekoatos natɨmnat rafin.
11 Piak mɨn əpəh Korin, emotən rafin nəghatən kəm itəmat kəsapəsən kit, kən ekotolkeike itəmat e nɨkitɨmat rafin. 12 Itɨmat esotahtosɨg-inən nolkeikeən rəhatɨmat otəmat, məto itəmat notahtosɨg-in rəhatəmat otɨmat. 13 Roiu əh, iatəghat kəm itəmat məmə itəmat nenətɨk ətuatɨp. Tətuatɨp əm məmə itəmat mɨn, nakotolkeike itɨmat e nɨkitəmat rafin. 1 Kor 4:14
14 Sotənən kəm netəm kəsotəfakən məmə nəkoatol wək kit itəmat min ilat. ?Nolən ətuatɨp ne nolən tərat kiatun nol kələhən nat kit? ?O, nəhag-əhagən ne napinəpən kiatun nuwamən məpələh kələh muəghat? !Kəp! Efes 5:11 15 Kən e nolən kitiəh əm, Kristo ne Setan, okol kəsuənən nəghatən kitiəh nian kit. ?Iəfak ne etəm təsəfakən kiatun nolən nat e nətəlɨgən kitiəh? !Kəp! 16 E Nimə Rəha Uhgɨn, ikɨn kit tɨkə əh-ikɨn o narmɨ nat mɨn, məto-inu kitat u Nimə Rəha Uhgɨn itəm tatəmegəh. Kən Uhgɨn təmən məmə,
“Ekatɨg itɨmat min ilat,
kən maliwək itɨmat min ilat,
kən ekuwa io Uhgɨn rəhalat,
kən ilat okotuwa rəhak netəmim.” Lev 26:12; Esik 37:27; 1 Kor 3:16
17 Kən Iərəmərə təmən məmə,
“Tol nəhlan, otiet rəkɨs elat, motan isəu olat.
Kən məsotekən nat itəm tamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn,
kən nɨkik tagien məmə ekos itəmat.” Aes 52:11; Esik 20:34,41; Nol Əpən 18:4
18 “Kən ekuwa rəhatəmat tata,
kən itəmat onəkotuwa nenətɨk mɨn,” 2 Saml 7:14; 7:8; Jer 31:9
inu nəghatən rəha Iərəmərə itəm in ilɨs agɨn.

6:2: Aes 49:8

6:5: 2 Kor 11:23-27

6:6: 1 Tim 4:12

6:9: 2 Kor 4:10

6:13: 1 Kor 4:14

6:14: Efes 5:11

6:16: Lev 26:12; Esik 37:27; 1 Kor 3:16

6:17: Aes 52:11; Esik 20:34,41; Nol Əpən 18:4

6:18: 2 Saml 7:14; 7:8; Jer 31:9