Tuwímbai-aaigoni áwáu maarán-iye
1
Tuwímbai-aaigoni áwáu maarán-iye.
Aantá-waasi
Mátíyu 10:2
Aantá-waasi 14:13
Ísu kesáái simátímaꞌmae nóro séna simátímakain-kwaasisafesa numa-áímpínkémbá aposeliye wésefo kentáásááifimba aantá-waasiyesa wésune. Íumba Ísuni kísau-waasi sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi aantembanifo tuwímbai-waasi-tuwiꞌa Pórowe Páánápáasiye Sáírásiye fíꞌo-fiꞌon-kwaasisafesawaraꞌa aantá-waasiye wésewe.
 
Aarakwá tááiye awáꞌ-wáásí tááiye iyámpói tááiye miyán-ááí
maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 5:27-32 .. 19:3-9
Mááka 7:10 .. 10:2-12
Rómu 7:2-3
1 Kórinti 6:9-11 .. 7:1-16 .. 7:25-40
2 Kórinti 6:14
Éfásási 5:21-33 .. 6:1-4
Kórósi 3:18-21
1 Tímóti 3:4
Ípúru 12:7-11 .. 13:4
1 Pítaa 3:1-7
 
Aare tiꞌnónkáꞌó káátaraan-aai.
1 Kórinti 11:2-16
Naaófáꞌá aare táái tiꞌnómbó ímbo ánáan-kwimaimo kámoꞌo wíyún-inintafesa sáwí-imayaawaraꞌ-inine siyáawe.
 
Ámáán-kawaa-waasi
Mátíyu 3:7
Aantá-waasi 4:1 .. 5:17
Yúndaa-waasiti óraaꞌ-waasi kaekáꞌ-unkwimaꞌmai mésa moórá-unkwimo ombá Móseseni ámááne miwítí ámááne wésimatimewisafesa numa-áímpínkémbá Ferisi-waasiye wésefo kentáásááifimba ámáán-kawaa-waasiyesa wésune. Moórá-unkwimo ombá sésa púwómpinkemba ímba íyáfasinanaawe sésa púwón-kwaasi timambá ímba wéraiye sésa Maníkóní wíyómpaken-kisau-waasi ímba méraawe sen-kwáásí túwíꞌa Sátúsi-amaan-aaimo sen-kwáásíyé.
 
Ámáán-kisau-waasi
Mátíyu 8:4 .. 12:5
Ámáán-kisau-waasi Maníkóní óraaꞌ-amaan-daumpaꞌa kísau maésa Móseseni ámáámba arááíwaesa waásiti sáwí-imayaa maitiyuwáínana miwífáꞌá sáwí-meyamba ímba tínkwae sésa póí tufúꞌmai óntan-taareraꞌa agaimái Maníkómbá ámaꞌmae iyáawe. Miyámó uráan-kwaasisontafesa numa-áímpínkémbá pris-waasiye wésefo kentáásááifimba ámáán-kisau-waasiyesa wésune.
 
Ándá-aran-domba
Numa-áímpínkémbá wain-iye wésefo kentáásááifinkemba ándá-aran-done wésewe. Maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 9:14-17 .. 21:33-46 .. 26:26-30
Rómu 14:19-23
1 Kórinti 10:14-22 .. 11:23-32
 
Aráá-tonkon-aai
maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 26:26-30
Mááka 14:22-26
Rúku 22:15-20
1 Kórinti 10:14-22 .. 11:17-34
 
Ísípi-marafaken-kawaago
Aantá-waasi 7:10
Ísípi-marafaken-kawaagowemo sembá miwí tááifinkene numa-áímpínkéné Ferowe wésewe.
Ísu aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌo íyawini áwáun-iye. Aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌo íyawini áwáu-aai
maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Yóni 3:16 .. 3:36 .. 5:24 .. 5:39-40 .. 6:47
Yóni 6:66-69 .. 10:27-30 .. 14:6 .. 17:1-5
Rómu 6:22-23
1 Yóni 5:11-15
 
Ísu Káráísitini waásiye
sésa numa-áímpínkémbá Kristeniye wésewe.
Aantá-waasi 11:26
 
Ísu marapáꞌá kumíndasafesa imáyáa ésamo toꞌmayaa on-ááí
maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 16:24-28 .. 24:36-44 .. 25:31-46
Mááka 8:34-38 .. 13:32-37
Rúku 12:35-40 .. 19:11-27 .. 21:34-36
Yóni 14:1-3
Aantá-waasi 1:9-11
1 Kórinti 1:4-9 .. 3:10-15 .. 4:5
Fírípai 1:3-6 .. 3:20-21
Kórósi 3:1-4
1 Tésárónika 3:11-13 .. 4:13-18 .. 5:23-24
2 Tésárónika 1:5-12
1 Tímóti 6:11-16
2 Tímóti 4:1-8
Táítási 2:11-14
Ípúru 9:27-28
Yémísi 5:7-9
1 Pítaa 1:13
2 Pítaa 3:1-14
1 Yóni 2:28 - 3:3
Yúti 14-24
Paápé uráin-aai 1:7 .. 16:15 .. 20:11-15 .. 22:20
 
Ísuni fasiꞌaénkó seyaafá-fásíꞌáénkómbá íyáákarain-aai
maampímbá wéraifo toráumi ísáaro.
Waántáwankomba íyáákaraiye.
Mátíyu 4:1-11
1 Yóni 3:8
Tíꞌo ún-kwaasi asófatinkena pukómpinkemba íyáfasintinkaraiye.
Mátíyu 4:24 .. 8:1-4 .. 9:1-8 .. 9:18-26
Mááka 2:1-12 .. 5:24-34 .. 7:31-37
Rúku 7:11-17
Yóni 9:1-41 .. 11:1-44
Aantá-waasi 3:1-16 .. 9:36-42
Yémísi 5:14-16
Sáwí-amutamba tirumpinkémbá maitíyukaiye.
Mátíyu 8:28-34
Mááka 1:21-28 .. 6:7 .. 7:25-30
Rúku 9:37:43
Kári-tomban-ifo sáwífa-tomba úkáiye.
Mátíyu 14:13-21 .. 15:32-38
Óraa-fiyunda torówana mafaimakáiye.
Mátíyu 8:23-27
Non-afóforaꞌa kuráiye.
Mátíyu 14:22-33
Waántáwanko waásimo puwíya-fasiꞌaembo tokáimba Ísu taíꞌásuwainiye.
Ípúru 2:14-15
Ísu aúíꞌa úmai maéꞌmaeꞌo uwátínkáí-fasiꞌaemba tokáiwain-iye.
Yóni 17:1-3
Ísu waásiti sáwí-imayaa wémaitiyuwai-fasiꞌaemba tokáiwain-iye.
Mátíyu 9:1-8
Rúku 7:47-50
 
Ísuni kísau-waasi
Mátíyu 10:1
Ísu séna Maníkón-aai simátíménaꞌa kembá súwaꞌnai eꞌa keséꞌa níwae séna sísamaifakemba kaeꞌá kumbaimái-waasi íyáfasintinkain-kwaasisafena numa-áímpínkémbá disaipeliye wésefo kentáásááifimba Ísuni kísau-waasiyesa wésune.
 
Ísuni waásifimba umbai-tántááꞌá tínda-aaiye fasiꞌátínkáín-aaiye maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 5:10-11 .. 6:25-33 .. 10:16-25
Mátíyu 11:28-30 .. 26:40-41
Rúku 17:1-4 .. 8:13
Yóni 14:1-3
Aantá-waasi 5:40-42 .. 9:15-16
Rómu 5:1-5 .. 8:17-18 .. 8:31-39 .. 12:12-18
1 Kórinti 10:6-13
2 Kórinti 1:3-7 .. 4:16-18 .. 12:7-10 .. 15:56-58
Kárésíya 6:1-2
Éfésási 4:25-32
Fírípai 4:4-7
1 Tésárónika 3:1-5
2 Tésárónika 3:1-5
1 Tímóti 1:7
2 Tímóti 2:14-15
Ípúru 2:18 .. 4:14-16 .. 12:7-11 .. 12:14
Yémísi 1:2-4 .. 1:12-15
1 Pítaa 1:3-9 .. 2:19-21 .. 3:13-18
1 Pítaa 4:12-19 .. 5:6-11
2 Pitaa 2:9
1 Yóni 2:7-11 .. 4:18
Yúti 24
 
Máána-tomba
Yóni 6:31
Yúndaa-waasi Ísípi-marafaꞌa ándáfakaamba mérowana Mósese séna Maníkó Émbaramuwara wenaísaafitantambo íyawiwaraꞌa timénaumne siyóm-barafaꞌa kónae séna tíꞌmaena kúmba afufumpim-bárámá máásai-marafaꞌa wéwesa 40 aatai maisukáawe. Maníkó tómbá tuwówasa mi-40-áátáígón-arumpimba námae iyáawe. Mintómbá aifa-kánáá awánésa miwí tááifinkemba sésa maanaawemo sumbá nóin-tantaaraꞌiyo sésa siyáawe.
 
Maníkó waásimo méraawini áwáusafena tísai índa-kanaa tínda-aai maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 11:20-24 .. 12:36-37 .. 16:27 .. 21:33-44
Yóni 3:18-21 .. 8:24 .. 12:47-48
Rómu 6:22-23 .. 14:12
Ípúru 10:26-31
 
Maníkó wení waásiyaꞌa wégawaaniye.
Mátíyu 3:2
Ísu marapáꞌó méronkaꞌa Yúndaa-waasiti marafáꞌá Rómu-kamani-waasi kawáánurowasa Yúndaa-waasi sésa Rómu-waasi kóíyanamo éna Maníkó kenkátá kawáánuwasinkena kentáásí Fasiꞌaénkó-iꞌa íníye sésa amuꞌmarésa méraawe. Marapáꞌá méraankaꞌa waántáwanko tafisisasá wenááisafesa ewémó sewí waántáwanko miwítí fasiꞌaénkó-iꞌa wéifo Ísun-aaisafesa ewémó sewí Maníkó miwítí Fasiꞌaénkó-iꞌa éna miwíyáꞌá wégawaaniye. Miyámó wéofo ánaaembo éna Maníkó aantemba Fasiꞌaéniꞌa éna waásiyaꞌe mararáꞌé wíyómpaꞌe weyáá kawááníníye. Maníkó wení waásiyaꞌa wégawaaniye sésa numa-áímpínkémbá kingdomuwe wésefo maampímbá wéraifo ísáaro.
Mátíyu 3:2 .. 6:10 .. 6:30-33 .. 7:21-23
Mátíyu 13:24-52 .. 18:1-4 .. 18:23-35 .. 19:13-15
Mátíyu 20:1-16 .. 22:1-14 .. 25:1-13
Rúku 13:18-21 .. 17:20-21 .. 18:24-30 .. 23:42-43
Yóni 18:36
1 Kórinti 6:9-10
 
Maníkómó íyáfasinankaiwai
Mátíyu 11:2 .. 16:16
Yóni 6:14-15
Yúndaa-waasi kentáásí óraaꞌ-waasi-iꞌa ínkwáe sésamo ombá masawémba tiꞌnómpímbá atinkéꞌómbaniye. Miyámó éꞌóntafesa Yúndaa-waasi-taaifinkemba Mésiyaawe wésefo Kíríki-waasi-taaifinkemba
Káráísitiyemo sembá minááígóní áwáu Maníkómó íyáfasinankaiwain-iye wésewe. Maníkó kesááninko kesí kísau máínkwae séna íyáfasinankaundawi paápé íníye súwana Yúndaa-waasiti marafáꞌá Ísu paápé uráiye. Yúndaa-waasiti marafáꞌá Rómu-kamani-waasi kawáánuronkaꞌa Yúndaa-waasi sésa Maníkómó íyáfasinankaraiwai paápé éna Rómu-waasi timátuwena wemá kawááníníye sumbá Ísu ímba miyá úntafesa Maníkómó íyáfasinankaraiwaiye ímba siyáawe.
 
Maníkómpáꞌá inaimó sen-ááí maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 6:5-15 .. 18:19-20 .. 21:21-22 .. 26:36-46
Mááka 11:24-26
Rúku 6:12 .. 10:2 .. 18:1-8 .. 22:39-46
Yóni 11:21-22 .. 14:12-14 .. 15:7 .. 16:24
Aantá-waasi 7:60 .. 9:40 .. 16:25-26
Rómu 8:26
Éfésási 6:18-19
1 Tésárónika 5:17-18
1 Tímóti 2:1-8
Ípúru 7:23-25
Yémísi 1:5-8 .. 4:3 .. 5:13-16
1 Yóni 3:22-24 .. 5:13-15
 
Maníkón-aai maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 13:3-25 .. 24:35
Rúku 21:33
Yóni 8:31-32 .. 15:7-11 .. 17:13-19 .. 20:30-31
Aantá-waasi 17:11
Rómu 1:16-17 .. 15:4-6
Éfésási 6:13-20
Kórósi 3:12-17
1 Tésárónika 2:13
2 Tímóti 3:14-17
Ípúru 4:12-13
1 Pítaa 1:25
1 Yóni 5:13
 
Maníkón-aai simátímakowi
Mátíyu 1:22
Ísu ímba marapáꞌá kunkónkaꞌa Maníkón-aai isésa simátímaꞌmaesa iyáawi mésa Maníkómó íyáfasinankaiwai paápé íníye-aai aúfáífimba agaimakáankaꞌa póna Ísu marapáꞌá kunkáiye. Miyámó uráan-kwaasisontafesa numa-áímpínkémbá profeti-waasiye wésefo kentáásááifimba Maníkón-aai simátímakaawiyesa wésune.
 
Maníkón-aaisafesa timankúnkúmba wéowe.
Mátíyu 9:2
Numa-áímpínkémbó sésamo bilipiyemo sembá kentáásááifimba Ísun-aaisafeꞌa éraiꞌe séꞌa timankúnkúmba oro. Ísu Manínkón-ááninko marapáꞌá kumbéna Maníkón-aai simátimena tíꞌo ún-kwaasi túwaꞌnai ena sáwíꞌo úmaimo méraampinkemba fautinkánae séna aaraa-táíyáꞌá pukáintafeꞌa Ísun-aaisafeꞌa éraiꞌe séꞌa timankúnkúmba oro wésefo maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 9:2 .. 9:22 .. 9:28 .. 15:28
Mátíyu 17:20 .. 21:22 .. 27:42
Rúku 17:5-6
Yóni 3:16 .. 5:24 .. 6:47 .. 6:69 .. 20:31
Aantá-waasi 10:43 .. 11:21 .. 13:48
Rómu 1:17 .. 4:2-3 .. 5:1 .. 10:9
1 Kórinti 1:21 .. 15:2
2 Kórinti 13:5
Kárésíya 2:16 .. 5:5
Éfésási 2:8 .. 3:17
Kórósi 1:23
Ípúru 11:1 .. 11:6
Yémísi 5:15
1 Pítaa 1:7
1 Yóni 3:23 .. 5:1-5 .. 5:10-13
 
Maníkóní ámáámba
Mátíyu 5:17
Maníkóní ámáámba maarán-iye. Maníkómó Mósesembo simámakain-amaamba siyáánkai-amaamba óntan-kwandaaiyaꞌa agaimakón-amaane Maníkó fíꞌo-fiꞌon-aai siyáin-amaane naaófáꞌó Maníkómó Émbaramuntafena séna túma kárámai araénáémbo úmaraiyan-kwaasi kesí waási-iꞌa oro siyáin-amaane miyán-ámáámbá Maníkóní ámáámban-iye. Yúndaa-waasiti óraaꞌ-waasi Maníkóní ámáámpimba tuwímbai-aai áúwimai ayáátááse úmaresa arááíwakaawe. Ámáán-aai maampímba wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 5:17 .. 7:12 .. 23:23
Aantá-waasi 13:38-39
Rómu 3:28 .. 7:21 - 8:8 .. 10:4-5
Kárésíya 3:2-5 .. 3:23-29
Ípúru 9:18-28
 
Manínkóní Ufaen-ámútánkó
Mátíyu 1:18
Numa-áímpínkémbá Holi Spiritiye wésefo kentáásááifimba Maníkóní Ufaen-ámútánkón-iyesa wésune. Ísuni waási tirumpimbá Maníkóní Ufaen-
ámútánkó méraiye-aai maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 1:18-21 .. 3:11 .. 12:32 .. 28:18-20
Mááka 13:11
Rúku 4:1
Yóni 1:29-34 .. 14:15-19 .. 14:25-26 .. 16:12-15
Aantá-waasi 1:8 .. 2:1-42 .. 10:44-48
Rómu 5:5 .. 8:12-17 .. 8:26-27 .. 15:13
1 Kórinti 3:16-17
Kárésíya 5:16-18
Éfésási 1:11-14
1 Tésárónika 1:5-6
2 Tímóti 1:13-14
2 Pítaa 1:20-21
 
Maníkóní waásiyaꞌo káráwiyaawi-taai
maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
1 Tímóti 3:1-12
Táítási 1:5-9
Yémísi 5:14-16
1 Pítaa 5:1-5
 
Maníkóní wíyómpaken-kisau-waasi
Mátíyu 1:20
Maníkóní wíyómpaken-kisau-waasisafesa numa-áímpínkémbá enseliman-owe wésewe.
 
Nombó maitínkáán-aai.
Mátíyu 3:11
Aantá-waasi 2:38
Kórósi 2:12
Waási sáwí-imayaawe aoisaané tuwésa Maníkómpáꞌá tun-kwáásí Yóni nombá maitínkaraiye. Ánaaemba Ísu
ukáimpinkemba íyáfasinena wíyómpaꞌa iyónkaꞌa Ísun-aaisafesa éraiꞌe sésa timankúnkúmbo un-kwáásí sésa suwánésa Ísuni aampaꞌá wégon-kwaasin-owe síwae sésa nombá maiyáawe.
 
Óntankon-aai maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 6:24 .. 13:22 .. 19:16-30
Mááka 8:34-38 .. 14:3-9
Rúku 12:13-21 .. 12:32-34 .. 16:10-13
Fírípai 4:10-13
Kórósi 3:1-2
2 Tímóti 3:1-5
Ípúru 13:5
Yémísi 1:9-11 .. 4:13-14
1 Yóni 2:15-17
 
Póímo wénaan-aai.
Naaófáꞌá Yúndaa-waasi póíma ímbo naráan-aaiye kísaufaken-ton-aantemba nésa póí-amaꞌwaraꞌa naráan-aaiye maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mááka 7:17-23
Aantá-waasi 10:9-16 .. 15:19-29
Rómu 14:1-4 .. 14:13-23
1 Kórinti 8:1-13 .. 10:14-32
1 Tímóti 4:1-5
 
Puwíyampinkembo íyáfasinaiyan-aai
maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 22:23-33
Yóni 5:25-29 .. 6:35-40 .. 11:21-27
Aantá-waasi 2:29-33 .. 4:32-33
1 Kórinti 15:3-7 .. 15:12-58
Fírípai 3:7-11
1 Tésárónika 4:13-18
 
Rómu-kamani-aifa-kawaago
Mátíyu 22:21
Rómu-kamani-aifa-kawaagowemo sembá Rómu-waasi-taaifinkene numa-áímpínkéné Sisaawe wésewe.
 
Sambaatigón-ááí
Yúndaa-waasi saagon-kánáá ámáán-aai ísón-kanaasafesa Yúndaa-waasi-taaifine numa-áímpínkéné sambaatiyé wésefo maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 12:1-14
Mááka 2:23-3:6
Rúku 4:16-37 .. 6:2-11 .. 13:10-17 .. 14:1-6
Yóni 5:2-18 .. 7:14-24 .. 9:1-14
 
Sáwíꞌo uwátinkaiyaꞌo ímbo anondáámo íyan-aai
maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 6:7-15 .. 18:15-35
Mááka 11:25-26
Rúku 6:27-38 .. 11:4 .. 17:3-4 .. 23:33-34
Aantá-waasi 7:59-60
Rómu 12:14-21
Éfésási 4:31-32
Kórósi 3:31
1 Tésárónika 5:15
1 Pítaa 2:23
 
Taakisi-óntánkón-ááí.
Mátíyu 5:46
Rómu-kamani-waasi Yúndaa-waasisafesa taakisi-
óntámbá síméro sésa tuwímbai-Yundaa-waasi minkísáú tímúwasa taakisi-óntámbá maimaésa nómba kesáfé-óntánkwáráꞌá maimaésa taakisi-óntámbá Rómu-kamani-waasi mátimesa umén-óntámbá kesáfésa maiyésa minóntánkákémbá óntawaraꞌ-waasi-iꞌa uwasá fíꞌon-Yundaa-waasi tíyámba uwátínkaraawe.
 
Waántáwanko Ísuntafena sáwíꞌa ínkwae séna maꞌmáímo awánarain-aai maampímbá wéraifo toráumai ísáaro.
Mátíyu 4:1-11
Mááka 1:12-13
Rúku 4:1-13
 
Wayó-kísáúmó máén-kwaasi
1 Kórinti 7:21
Kórósi 3:22
Póíye iyánémó kesáfésamo méyánontemba naaófáꞌá waási méyánúmai métínkówasa miwítí wayó-kísáú máúwasa ímba méyámbá tímúwasa ándá-waasiyaamba úwoi-kisau maéꞌómbaniye. Minááí numa-áímpínkémbá sleviye wésewe.