^
Ibru
Deo Inat ikado posanga ga inam pagita
Deo Inat iasal gid anggelo
Deo ele naurata ngan badanga gita mulian, irangrang ngan tapul murida ngan mao
Iesus imugamuga ngan Deo ele naurata ngan badanga ele panua mulian
Iesus iuot eababa ta irangrang ngan luanga gita eababa
Iesus ieda kapei iasal Moses
Eaba sai ilolo matua ngan Deo mao, irangrang ngan ila ngan ele tibur earainga aea mao
Tibur earainga aea ienono maitne ngan Deo ele panua
Iesus ei gita ada madidnga kapei tenainga aea
Iesus ada madidnga tenainga aea irangrang tau ngan badanga gita mulian
Irangrang ngan tadio mambe gergeu gereirei pade mao
Irangrang ngan tapul murida ngan Deo mao, ngan kado ta tatap ga taduaea
Gita tarangrang ngan loloda matua ngan Deo ele posanga tautaunga
Melkisedek ieda kapei tau
Iesus ele naurata tenainga aea iasal naurata tenainga aea togid Livai
Iesus ei madidnga kapei tenainga aea buburiai
Posanga pau toa Deo irau ngan ele panua, iasal posanga toa irau mugaeai
Naurata tenainga aea ngan Deo ele palata tanoeai aea
Kristus itenai ising mulian
Kristus ising iparangrang posanga pau toa Deo irau ngan ele panua
Kristus itenai ei mulian ngan samumnga kadonga sat
Gid tenainga tanoeai aea irangrang ngan isigiri panua lolod aea muk mao
Iesus ele tenainga irangrang tau ngan samumnga kadonga sasat
Manta loloda matua ta tala boloma pan Deo
Irangrang ngan tapul murida ngan Deo Inat mao
Manta loloda matua ngan Deo ta tamadid matua ngan ada kadonga kulupulupu
Kadonga lolo matua aea ipu madongan?
Abel ga Enok ga Noa lolod matua ngan Deo
Abraam ga Sara lolod matua ngan Deo
Aisak ga Iakop ga Iosep lolod matua ngan Deo
Moses ilolo matua ngan Deo
Panua busa Israel ad lolod matua ngan Deo
Manta matada idae ga ila pan Iesus
Deo ipatutui gita mambe ele gergeu
Manta tagabit kemi, ngan kado ta tasapir ngan Deo ele kadonga lolo marum aea
Gita taot ngan tuanga Ierusalem buburiai aea
Irangrang ngan tapaki tangada ngan Deo ele posanga mao
Gita kelede kelede manta takim panua padengada
Irangrang ngan tatnan Deo ele edap mao
Manta talongo ada madidnga linged ta talolon ngan gid
Posanga pamatuanga aea ila pagid Ibru